Policja i instruktorzy jazdy często mówią o bezpieczeństwie na drodze. Niemal zawsze jako największe zagrożenie wymieniają niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Niestety, dużo rzadziej mówi się o tym, że ogromne ryzyko stwarza także nieczytelny styl jazdy.

Za utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru policjant może ukarać kierowcę mandatem w wysokości 200 zł

Z policyjnych statystyk nie wynika np., ile wymuszeń pierwszeństwa przejazdu było w rzeczywistości rezultatem błędnego sygnalizowania (lub jego braku) zamiarów przez kierujących pojazdami. Zapewne do wielu zdarzeń tego typu w ogóle by nie doszło, gdyby kierowcy korzystali z „migaczy” zgodnie z przepisami.

Włączenie kierunkowskazów to również ważna informacja dla pieszych, jak i kierowców aut nadjeżdżających z przeciwka.Przykład: gdy stoisz na pasie przeznaczonym do skrętu w lewo, kierowcy ustawieni za tobą wiedzą, że z tego pasa trzeba skręcić. Jednak kierujący, którzy czekają po przeciwnej stronie skrzyżowania, nie muszą tego wiedzieć! Niewłączenie „migacza” może więc doprowadzić do zagrożenia, gdy po zmianie światła szybko ruszysz i nagle zaczniesz skręcać.

Pamiętaj: sygnalizuj ZAMIAR wykonania jakiegoś manewru, a nie to, że go wykonujesz. Włączenie kierunkowskazu dopiero w trakcie skręcania lub zmieniania pasa ruchu jest już zbędne, bo wszyscy i tak widzą, co robisz. Prawidłowa sygnalizacja pozwala uniknąć zagrożeń m.in. przy wjeżdżaniu na ten sam pas ruchu. Przypomnijmy, że na drodze 3-pasowej, gdy w jednym czasie na środkowy pas wjeżdżają auta z pasów lewego i prawego, pierwszeństwo mają kierowcy jadący z prawej strony!

Jeśli zacząłeś skręcać, ale w ostatniej chwili zorientowałeś się, że wybrałeś złą drogę, dokończ manewr, a dopiero później postaraj się zawrócić. Jedną z najniebezpieczniejszych sytuacji jest jazda na wprost (a jeszcze gorzej, gdy ktoś zechce nagle skręcić w lewo) po włączeniu prawego „migacza” i rozpoczęciu skręcania. Równie ryzykowna, szczególnie na 3-pasowej jezdni, jest próba skrętu w lewo z prawego pasa. W najlepszym przypadku manewr taki zablokuje ruch na drodze, w najgorszym – doprowadzi do kolizji, bo kierowcy jadący lewym pasem mogą nie zauważyć skręcającego auta.

Policja i instruktorzy jazdy często mówią o bezpieczeństwie na drodze. Niemal zawsze jako największe zagrożenie wymieniają niedostosowanie prędkości do warunków jazdy.

Czytelnie sygnalizuj swoje zamiary.Jeżeli w bliskiej odległości są dwie krzyżówki, a ty zamierzasz skręcić w drugą ulicę, „migacz” włącz dopiero po minięciu pierwszej. W przeciwnym razie kierowca próbujący z pierwszej ulicy wjechać na drogę, którą się poruszasz, uzna, że nie wymusi na tobie pierwszeństwa przejazdu, więc może ruszać.

Włącz kierunkowskaz przed rozpoczęciem wyprzedzania. Będzie to sygnał dla kierowców jadących z tyłu, ża za chwilę zmienisz pas i nie można cię wyprzedzać.

Poza obszarem zabudowanym na drogach o dwóch pasach jezdni w jednym kierunku włącz lewy kierunkowskaz, gdy jedziesz lewym pasem i zamierzasz skręcić w lewo. Wtedy inni kierowcy prawidłowo wyprzedzą cię z prawej strony. Pamiętaj jednak, żeby nie zjeżdżać na lewy pas na kilka kilometrów przed planowanym skrętem!

Stosuj zasadę ograniczonego zaufania.Licz się z tym, że inny kierowca mógł zapomnieć wyłączyć kierunkowskaz lub włączyć go zbyt wcześnie. Gdy np. włączasz się do ruchu i dojdzie do kolizji, policja winą obciąży zapewne ciebie.

Kierunkowskazy na skrzyżowaniach – Jednym z najbardziej drażniących zachowań jest włączanie kierunkowskazu w ostatniej chwili. Nie dość, że jest to niebezpieczne, bo kierowcy jadący z tyłu mają mało czasu na reakcję, to na dodatek powoduje to korki i denerwuje jadących z tyłu kierowców. Jeśli włączysz kierunkowskaz już podczas zbliżania się do skrzyżowania, osoby jadące za tobą będą miały możliwość ewentualnej zmiany pasa na sąsiedni. Takie zachowania poprawiają płynność ruchu i ograniczają powstawanie zatorów(w skrajnych przypadkach jadący z tyłu kierowcy, wprowadzeni w błąd, pozostają na środku skrzyżowania i blokują ruch).

Niestety, dużo rzadziej mówi się o tym, że ogromne ryzyko stwarza także nieczytelny styl jazdy. Z policyjnych statystyk nie wynika np., ile wymuszeń pierwszeństwa przejazdu było w rzeczywistości rezultatem błędnego sygnalizowania (lub jego braku) zamiarów przez kierujących pojazdami.

Pamiętaj także o tym, że wczesne włączenie „migacza” daje czas innym kierowcom na przygotowanie się do ewentualnego hamowania. Jeżeli to możliwe (bo nie następują zaraz po sobie dwie ulice), kierunkowskaz włącz na kilka sekund przed planowanym skrętem. 3-4 s to minimalny czas niezbędny do tego, by jadący z tyłu mogli odczytać nasze zamiary i dostosować do nich swoje. W gęstym ruchu ulicznym oraz na drogach, na których można rozwijać duże prędkości (szczególnie gdy zbliżamy się do zjazdu), należy ten czas bardziej wydłużyć. Pamiętaj: wyłącz kierunkowskaz po zakończeniu manewru. W przeciwnym razie wprowadzisz w błąd innych kierujących lub pieszych. Pamiętaj też, by przed skrętem upewnić się, czy możesz ten manewr wykonać.

Kierunkowskaz na rondach – Zdania co do korzystania z „migaczy” są podzielone w przypadku rond. Część instruktorów i ekspertów twierdzi, że rondo to zwykłe skrzyżowanie i trzeba włączać lewy lub prawy kierunkowskaz, inni uważają, że to kilka następujących po sobie skrzyżowań, korzystamy więc tylko z prawego „migacza”. Stosowanie pierwszego sposobu wydaje się lepszym rozwiązaniem.

Włączenie prawego „migacza” jest sygnałem dla innych kierujących, że skręcasz w pierwszą odnogę ronda. Jeśli chcesz przejechać prosto, nie włączaj żadnego kierunkowskazu, zasygnalizuj dopiero zjazd z ronda. Natomiast przy skręcie w lewo, tak jak przed każdym skrzyżowaniem, najpierw włącz lewy „migacz”, a później, przed zjechaniem z ronda, prawy. Stosowanie kierunkowskazów usprawnia ruch na rondach, bo kierowca, jeśli widzi włączony prawy „migacz” zbliżającego się auta, może wjechać na skrzyżowanie (przy zachowaniu zasady ograniczonego zaufania).