Inwestorem zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca to hiszpańsko - polskie konsorcjum złożone z firm DRAGADOS SA oraz Polimex - Mostostal SA. Kontrakt opiewa na kwotę niemal 840 mln złotych brutto. Budowa jest finansowana w całości przez Polskę z Krajowego Funduszu Drogowego.

Autostrada Kraków - Tarnów jest częścią biegnącej z Europy Zachodniej na Ukrainę autostrady A4 leżącej w III Transeuropejskim Korytarzu Transportowym, który przecina Polskę od zachodniej granicy w Zgorzelcu do wschodniej granicy w Korczowej. Jest również częścią europejskiej trasy E40.

Budowany odcinek autostrady będzie miał 19,9 km długości. Na trasie A4 od Krakowa do granicy dawnego województwa krakowskiego powstanie węzeł autostradowy "Szarów". W granicach miasta Krakowa powstanie węzeł "Bieżanów", który będzie stanowić początek wschodniej obwodnicy Krakowa, a jego budowa ruszy niebawem w ramach budowy drogi ekspresowej S7. Pomiędzy Krakowem a Szarowem zostanie wzniesionych 30 obiektów mostowych: 15 wiaduktów autostradowych, 6 wiaduktów drogowych, 5 mostów autostradowych, 1 przejście dla zwierząt oraz 3 mosty drogowe.

Autostrada Kraków - Szarów zostanie zbudowana w najwyższej klasie technicznej. Nawierzchnia bitumiczna zostanie dostosowana do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś. Każda z dwu jezdni autostrady na odcinku od węzła wielickiego do węzła "Bieżanów" będzie miała trzy pasy ruchu, a dalej do węzła "Szarów" dwa pasy ruchu.

Przy autostradzie zbudowane zostaną 2 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): "Zakrzów" i "Podłęże". Parking w Zakrzowie pomieści 116 pojazdów, natomiast na terenie MOP-u w Podłężu będzie mogło zaparkować 113 pojazdów. W Staniątkach oraz na łącznicy węzła "Szarów" będą zlokalizowane punkty poboru opłat.

Decyzję o Ustaleniu Lokalizacji Autostrady (ULA) dla tej inwestycji wydano w grudniu 1998 roku. Pomiędzy Krakowem a Szarowem (teren dawnego województwa krakowskiego) GDDKiA wykupiła 1.738 działek za 161,4 mln złotych. Pozostałe wydatki poniesione na realizację odcinka autostrady pomiędzy węzłem "Wielicka" a węzłem "Szarów" to: 84,9 mln zł na badania archeologiczne, 13 mln zł na projekt i 0,6 mln na wycinkę drzew. Dotychczas wydano już 259,9 mln złotych, a wraz ze środkami, które zostaną wydane na roboty budowlano montażowe, koszt budowy A4 Kraków - Szarów sięgnie kwoty ponad miliarda złotych.