Regulaminy określające, jakie warunki musi spełnić samochód, aby uzyskać homologację, nie precyzują dokładnie, kiedy airbag musi zadziałać. Po prostu jest niemożliwe dokładne opisanie każdej sytuacji, poza tym odpalenie poduszek zależy od rodzaju wypadku, od konstrukcji samochodu. Nie jest jednak tak, że nic nie wiemy. Producenci określają, że poduszki czołowe otwierają się wtedy, gdy następuje zderzenie z przeszkodą pod kątem 30 stopni od osi wzdłużnej pojazdu, a opóźnienie wynosi 8-15 g. To odpowiada mniej więcej uderzeniu w twardą przeszkodę z prędkością około 30 km/h.- A kiedy poduszka nie otworzy się?- Jeśli prędkość będzie mniejsza lub kąt uderzenia większy niż 30 stopni. Sterownik poduszki ma zakodowane kilkaset sytuacji, w których powinien odpalić poduszkę. Te symulacje przeprowadza się na komputerach o dużej mocy. Chodzi o to, żeby uniknąć przypadkowego zadziałania airbagu. Czasem kierowcy skarżą się: miałem wypadek i poduszka nie otworzyła się. Najczęściej po dokładnej analizie okazuje się, że poduszka wręcz nie powinna zadziałać, ponieważ jej otwarcie groziłoby obrażeniami. Dotyczy to np. sytuacji, kiedy auto wypada z trasy, koziołkuje, ale w nic nie uderza. Gdyby w trakcie koziołkowania poduszka otworzyła się, mogłaby spowodować poważne obrażenia, a nawet zabić kierowcę. Przy koziołkowaniu auta ważne są pasy bezpieczeństwa, one muszą napiąć się i przytwierdzić kierowcę i pasażerów do foteli.- W autach wyposażonych w poduszki powietrzne zawsze należy zapinać pasy?- To jest warunek konieczny.Dzięki pasom w momencie wypadku głowa uderza w poduszkę, która już zaczyna się opróżniać, amortyzuje więc uderzenie. Gdyby stało się to ułamek sekundy wcześniej, gdy poduszka jeszcze napełnia się i jest twarda, kierowca odniesie ciężkie obrażenia.- Z tego, co Pan mówi, wynika, że należy się bać poduszek?- Nie. Trzeba natomiast znać zasadę ich działania i stosować się do wszystkich zaleceń producenta samochodu. Dotyczy to np. ingerencji w instalację elektryczną. Jeśli montujemy alarm, radio czy jakieś inne dodatki, zawsze należy tę czynność powierzyć fachowcom. Tam, gdzie są boczne poduszki w oparciach foteli, nie można tych foteli wyjmować bez dezaktywacji poduszki. To samo dotyczy tych modeli samochodów, które boczne poduszki mają w drzwiach. Airbagi wyposażone są w autodiagnostykę (czerwona lampka na desce rozdzielczej). Jeśli nie gaśnie ona w chwilę po uruchomieniu auta, należy natychmiast zgłosić się do serwisu.