W skrócie

Utrata lub zniszczenie (np. dane stały się nieczytelne) któregoś z dokumentów związanych z autem i (lub) sprawami komunikacyjnymi to zawsze kłopot, ale mamy też dobrą wiadomość: wraz z postępującą komputeryzacją urzędów nie jest to już taka droga przez mękę, jak jeszcze kilka lat temu. Potrzebne wnioski są dostępne w internecie, można więc je wypełnić jeszcze przed wizytą w wydziale komunikacji. Wiele placówek przyjmuje już też płatności kartą, a postępy w sprawie można śledzić przez internet.

W przypadku utraty (zgubienie, kradzież) któregoś z dokumentów zaczynamy od podpisania oświadczenia – pod groźbą odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań – że dany dokument rzeczywiście został zgubiony lub skradziony. Utratę tablic rejestracyjnych warto też zgłosić na policji, na wypadek, gdyby miały one zostać przez kogoś użyte do popełnienia przestępstwa. Historia zna też przypadki wyłudzania praw jazdy przez kierowców, którym w ramach kary za wykroczenia cofnięto uprawnienia do kierowania.

Jeśli chodzi o problem z czytelnością danych na którymś z dokumentów, to decyzję o wymianie blankietu najczęściej podejmuje za nas policjant podczas kontroli drogowej – z reguły mało kto zawraca sobie głowę takimi sprawami sam z siebie.

Jak wyrobić nową naklejkę na szybę?

Zaczynamy od wypełnienia wniosku – dostępny w internecie i na miejscu w urzędzie. Należy dołączyć następujące dokumenty: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i oświadczenie o utracie lub uszkodzeniu nalepki. Z reguły naklejka jest drukowana na poczekaniu, więc tego samego dnia powinniście otrzymać wszystkie złożone dokumenty z powrotem. Po odebraniu naklejki warto od razu umieścić ją na szybie.

Opłata w urzędzie - 19 zł

Jak wyrobić nowy dowód rejestracyjny?

Wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego bywa czasochłonne, bo oprócz wniosku i oświadczenia o utracie/zniszczeniu starego należy w urzędzie złożyć również kilka innych dokumentów. Wymagane są: karta pojazdu, stary dowód (jeśli chodzi o wymianę ze względu na nieczytelne dane), zaświadczenie o ważnym badaniu technicznym (w sytuacji gdy „stary” dowód zaginął) i oświadczenie o utracie dokumentu. Na okres, gdy nowy dokument będzie drukowany, można złożyć wniosek o pozwolenie czasowe, ważne przez miesiąc.

Opłaty - 54,50 zł - dowód rejestracyjny, 19 zł - pozwolenie czasowe

Jak wyrobić nowe prawo jazdy?

Pierwszy etap to, rzecz jasna, złożenie wniosku, jednak w tym wypadku należy dołączyć też aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 cm. Zdjęcie powinno przedstawiać osobę wnioskującą, bez nakrycia głowy i okularów, z lewego półprofilu. Postępy w sprawie można śledzić w internecie: www.kierowca.pwpw.pl.

Opłaty - 100 zł - wydanie prawa jazdy, 50 gr - opłata ewidencyjna

Jak wyrobić nową kartę pojazdu?

Tak jak w przypadku innych formalności, rozpoczynamy od wniosku. Należy dołączyć: dowód rejestracyjny auta, starą kartę (jeśli chodzi o wymianę ze względu na nieczytelne dane) i (lub) oświadczenie o utracie karty pojazdu. Jeżeli pojazd ma współwłaścicieli, niezbędna będzie ich obecność lub pełnomocnictwo. Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku muszą być oryginalne (nie kserokopie) i zostaną – ewentualnie poza starą kartą – zwrócone w chwili odebrania nowego dokumentu.

Opłata - 75,50 zł - wydanie karty

Jak wyrobić nowe tablice rejestracyjne?

Jeśli zgubiliście lub skradziono wam tablice, dla własnego bezpieczeństwa zacznijcie od zgłoszenia sprawy na policji. Dalej operacja przebiega rutynowo – pierwszy krok to wniosek, do którego dołączamy następujące dokumenty: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, tablice rejestracyjne (jeśli zostały zniszczone lub utracono tylko jedną) i oświadczenie o prawdziwości wniosku. Na okres tłoczenia nowych „starych” tablic urzędy raczej nie chcą wydawać pozwolenia czasowego ani czerwonych numerów rejestracyjnych.

Opłaty - 40 zł - tablica (1 szt.), 12,50 zł - naklejka legalizacyjna, 50 gr. - opłata ewidencyjna

Naszym zdaniem

Urzędy działają dziś już w miarę sprawnie, a auto wcale nie musi być unieruchomione z powodu utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic – wystarczy wystąpić o pozwolenie czasowe.