Oprócz innej "wyceny" poszczególnych wykroczeń ma zmienić się szereg zasad związanych z usuwaniem punktów z konta kierowcy. Punkty karne mają być domyślnie przyznawane na 2 lata, nie będzie też opcji "odpracowania" części punktów poprzez wzięcie udziału w płatnym szkoleniu w WORD-zie (dziś można co pół roku wziąć udział w szkoleniu, za co z konta kierowcy znika 6 punktów karnych).

Zasadą ma być to, że okres przedawnienia punktów karnych biegnie dopiero od dnia zapłaty grzywny. Rząd chce w ten sposób, po pierwsze, poprawić ściągalność mandatów, i po drugie, zniechęcić kierowców do szukania sprawiedliwości w sądzie. Jeśli ktoś odmówi przyjęcia mandatu, to dopiero po prawomocnym wyroku (który przecież może być różny) i zapłacie grzywny zacznie biec 2-letni okres przedawnienia punktów. To szczególnie dotkliwe prawo wobec kierowców, którzy nie kwestionują swojej winy, a jedynie wysokość mandatu: możesz więc prosić sąd o obniżenie kary i z pewnością masz na to szansę, ale punkty karne za to wykroczenie będziesz mieć na koncie jeszcze np. za trzy lata! Co w tym kontekście staje się szczególnie istotne, policjant będzie miał prawo za pojedyncze wykroczenie zaproponować mandat w wysokości pięciu tysięcy złotych!

Nowy taryfikator punktowy – za co dostaniesz 15 punktów karnych?

 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h
 • niestosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem skręcającego w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu przez jezdnię na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub na nie wchodzącemu
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu
 • przestępstwo drogowe

Nowy taryfikator punktowy – za co dostaniesz 13 punktów karnych?

 • przekroczenie prędkości o 41–50 km/h

Nowy taryfikator punktowy – za co dostaniesz 10 punktów karnych?

 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
 • zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej
 • przekroczenie prędkości o 31–40 km/h
 • wjeżdżanie na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • wjeżdżanie na przejazd, jeśli zapory nie zostały całkowicie podniesione lub rozpoczęto ich opuszczanie
 • przewożenie w pojeździe o 10 osób za dużo

Nowy taryfikator punktowy – za co dostaniesz 8 punktów karnych?

 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
 • niestosowanie się do sygnałów świetlnych – np. przejazd na czerwonym
 • niestosowanie się do poleceń osoby kierującej ruchem
 • niestosowanie się do poleceń osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego
 • nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu
 • nieustąpienie pierwszeństwa rowerzystom
 • nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi szynowemu
 • naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i tramwajowych
 • niestosowanie się do znaku :„zakaz wyprzedzania”
 • cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie
 • zatrzymanie się zbyt blisko przejścia dla pieszych
 • przewożenie w pojeździe o 8 osób za dużo

Nowy taryfikator punktowy – za co dostaniesz 6 punktów karnych?

 • spowodowanie kolizji
 • spowodowanie zagrożenia w ruchu
 • jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
 • niezatrzymanie się w celu umożliwienia pieszym dojścia do pojazdu komunikacji publicznej lub przejścia z tego pojazdu na chodnik
 • zignorowanie znaku „stop”
 • przekroczenie prędkości o 21–30 km/h
 • wyprzedzanie z niewłaściwej strony
 • wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym
 • przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami
 • przewożenie w pojeździe o 6 osób za dużo

Nowy taryfikator punktowy – za co dostaniesz 5 punktów karnych?

 • zignorowanie znaku „zakaz wjazdu”
 • zignorowanie znaku „zakaz ruchu w obu kierunkach”
 • zignorowanie znaków „zakaz skrętu w lewo”, „zakaz skrętu w prawo”
 • niestosowanie się do strzałek kierunkowych (w tym znaków poziomych P-8a-P-8c)
 • przekroczenie linii podwójnej ciągłej
 • parkowanie na „kopercie”
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu, podczas włączania się do ruchu, podczas cofania
 • nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu
 • naruszenie zakazu zawracania
 • kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień
 • przewożenie w pojeździe o 5 osób za dużo

Nowy taryfikator punktowy – za co dostaniesz 4 punkty karne?

 • niezastosowanie się do znaku B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”
 • nieużywanie obowiązkowych świateł w nocy
 • nieużywanie obowiązkowych świateł w tunelu
 • przewożenie pasażera, który nie zapiął pasów bezpieczeństwa
 • przewożenie w pojeździe o 4 osoby za dużo

Nowy taryfikator punktowy – za co dostaniesz 3 punkty karne?

 • naruszenie zakazów wyrażonych znakami B-3-B7, m.in.: „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych”, „zakaz wjazdu autobusów”
 • przekroczenie prędkości o 11–20 km/h
 • nieprawidłowe korzystanie ze świateł drogowych
 • pozostawienie pojazdu bez wymaganego oświetlenia
 • używanie bez uprawnień sygnałów uprzywilejowania
 • używanie urządzeń wykrywających policyjne radary
 • zakrywanie tablicy rejestracyjnej
 • przewożenie w pojeździe o 3 osoby za dużo

Nowy taryfikator punktowy – za co dostaniesz 2 punkty karne?

 • niezastosowanie się do znaków zakazujących zatrzymania się i postoju
 • utrudnianie lub tamowanie ruchu
 • jazda z prędkością utrudniającą ruch innych kierowców
 • nieużywanie świateł za dnia i w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
 • nieprawidłowe używanie świateł przeciwmgłowych
 • cofanie w tunelu, na moście, na wiadukcie
 • omijanie pojazdu z niewłaściwej strony
 • naruszenie obowiązku jazdy prawostronnej
 • nieużywanie pasów bezpieczeństwa
 • wjeżdżanie na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • przewóz w pojeździe o 2 osoby za dużo