Podatek drogowy — pobyt tymczasowy

Podatek drogowy znany w Niemczech pod długą nazwą Kraftfahrzeugsteuer określa ustawa o podatku od pojazdów silnikowych — KraftStG. Zgodnie z nią samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi może jeździć po niemieckich drogach przez dokładnie rok od przekroczenia granicy. Warunkiem jest jednak pobyt tymczasowy właściciela pojazdu, który deklaruje, że jego centrum życiowe jak rodzina czy praca dalej pozostają w Polsce.

Podatek drogowy w Niemczech — dłuższy pobyt

Zgodnie z przepisami ważnym czynnikiem określającym obowiązek płacenia podatku jest czas pobytu na terenie Niemiec. Jeśli właściciel zarejestrowanego w Polsce samochodu spędza na terenie naszych zachodnich sąsiadów ponad połowę roku (co najmniej 183 dni), ma obowiązek uiszczać podatek od pojazdu silnikowego. Jeśli policja wykryje, że kierowca go nie płacił, stosowną opłatę nalicza się wstecz za cały wymagany okres z dodatkowymi odsetkami.

Podatek drogowy w Niemczech — jak obliczyć

Jak oblicza się taki podatek? Wysokość opłaty jest ściśle związana między innymi z pojemnością silnika, typem paliwa oraz emisją dwutlenku węgla. Kwota bazowa wynosi 2 euro na każde 100 cm3 pojemności skokowej silnika benzynowego lub 9,50 euro na każde 100 cm3 pojemności skokowej silników wysokoprężnych. Aby mieć pewność, ile musimy zapłacić, polecamy wykorzystanie kalkulatora podatku drogowego.

Podatek drogowy w Niemczech — zwolnienie z opłat

Oczywiście jak w każdym podatku są też pewne wyjątki. Jak można wywnioskować z poprzedniej części tekstu, zwolnieni z podatku są turyści oraz osoby spędzające na terenie Niemiec krócej niż pół roku. Dodatkowo ucieszyć się mogą użytkownicy samochodów elektrycznych, gdyż i oni są tymczasowo zwolnieni z uiszczania opłat. W przypadku samochodów elektrycznych zarejestrowanych w okresie od 18 maja 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. zwolnienie podatkowe wynosi 10 lat. Dla pojazdów zarejestrowanych między 1 stycznia 2016 a 31 grudnia 2020 jest to 5 lat.

Dodatkowa grupa zwolniona z podatku to studenci. Tutaj warunkiem jest posiadanie ważnej legitymacji lub zaświadczenia z uczelni oraz bycie jedynym użytkownikiem samochodu.