Jednak żeby móc skorzystać nieodpłatnie z zagranicznej pomocy lekarskiej, przed wyjazdem będziecie musieli wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Bez niej za każdą wizytę zapłacicie z własnej kieszeni! Będziecie co prawda mogli ubiegać się o zwrot części kosztów od NFZ, ale dopiero po powrocie do kraju.

O kartę mogą ubiegać się wyłącznie osoby ubezpieczone. Wystarczy wypełnić wniosek – formularz wraz z pełnomocnictwem (jeśli wniosek będzie składał za was ktoś inny) dostępny jest m.in. na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl.

Wniosek można złożyć:

- osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ,

- zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ,

- wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ

- wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

Na wyrobienie karty czeka się do 3 dni roboczych, składając wniosek osobiście często macie szansę dostać ją od ręki. EKUZ dla osób ubezpieczonych (m.in. zatrudnieni na etat, renciści, studenci zgłoszeni do ZUS-u przez uczelnię) jest ważny przez 6 miesięcy, a karta dla emerytów – przez 5 lat. Okres ważności EKUZ liczony jest od dnia złożenia wniosku w oddziale NFZ.

Więcej informacji znajdziecie pod adresem http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/