• Brak badania technicznego nie powinien mieć wpływu na wypłatę odszkodowania w ramach polisy OC, ale w wielu przypadkach oznacza kłopoty z uzyskaniem odszkodowania z AC
  • Sprawdziliśmy jakie zapisy w umowach mają najpopularniejsze firmy ubezpieczeniowe

Komu się nie przytrafiło przegapić daty następnego badania technicznego, niech pierwszy rzuci kamieniem. Dopóki nie będzie kar za gapiostwo – a wprowadzenie takowych jest raczej bezzasadne, ale to już temat na oddzielny artykuł – do takich sytuacji będzie nadal dochodzić. Pół biedy jeśli wychwyci to policjant podczas kontroli. Wtedy zatrzyma (wirtualnie) wasz dowód rejestracyjny i będziecie mieli kilka dni na stawienie się na stacji kontroli. Gorzej jeśli w tym czasie będziecie mieli stłuczkę lub co gorsza wypadek.

OC zadziała pomimo braku przeglądu

To już niezła podstawa dla firmy ubezpieczeniowej, żeby nie wypłacić odszkodowania lub pomniejszyć jego wysokość. Tu jednak trzeba obalić mit krążący wśród kierowców. Nieprawdą jest, że brak aktualnego stempla ze stacji diagnostycznej oznacza automatyczne kłopoty z wypłatą odszkodowania w ramach polisy OC. Wręcz przeciwnie, odmowa wypłaty roszczeń, a raczej zwrócenie się z regresem do zapominalskiego kierowcy musi mieć podstawy w złym stanie technicznym auta, a nie braku ważności badania technicznego.

- Ubezpieczyciele inaczej podchodzą do kwestii badań technicznych w obowiązkowych polisach OC, których zakres jest im narzucony ustawą, a inaczej w dobrowolnym AC, którego sposób działania określają samodzielnie. I o ile w przypadku OC brak ważnego badania technicznego nie stanowi przeszkody do likwidacji szkody, to przy AC może się zdarzyć, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub pomniejszy je w związku z brakiem przeglądu – wyjaśnia Jakub Nowiński z multiagencji Superpolisa Ubezpieczenia.

Po prostu zakres ochrony w ramach OC jest opisany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, a brak ważnego przeglądu technicznego nie stanowi przeszkody do likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.

Czy brak badania technicznego zawsze wyklucza odszkodowanie z AC?

Całkowicie inaczej wygląda już sytuacja w przypadku ubezpieczenia autocasco. Tu rzeczywiście brak ważnego badania technicznego może stanowić poważny problem. W polisie AC kluczowe znaczenie mają przyjęte w umowie warunki, na jakich ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność. Zakres ochrony i podstawy do wypłaty odszkodowania są dokładnie opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

- Widzimy, że wspólne dla ubezpieczycieli jest wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w samochodach bez ważnych badań technicznych. Co ważne, w większości firm dotyczy to zdarzeń, na których powstanie brak przeglądu miał wpływ, tzn. były związane ze stanem technicznym samochodu. Może się bowiem zdarzyć, że samochód bez przeglądu zostanie np. skradziony, zniszczony przez wandali lub podczas silnego wiatru – wówczas brak badań technicznych nie powinien być przeszkodą do wypłaty odszkodowania - dodaje Jakub Nowiński z Superpolisy Ubezpieczenia.

Wspomniana zasada jest charakterystyczna dla całego rynku, ale każde z towarzystw może ją dowolnie sformułować. Część zakładów ubezpieczeń precyzyjnie wskazuje, że brak przeglądu uniemożliwia skorzystanie z AC nawet, jeżeli szkoda nie była związana ze stanem technicznym pojazdu. Inne z kolei ograniczają się do stwierdzenia o ubezpieczaniu wyłącznie auta dopuszczonego do ruchu i mającego ważny dowód rejestracyjny.

Poniżej kilka przykładów zapisów znajdujących się w OWU wybranych towarzystw ubezpieczeniowych:

  • Allianz: odpowiedzialność nie obejmuje szkód powstałych podczas kierowania pojazdem, który nie posiadał ważnego badania technicznego (pod warunkiem, że zgodnie z prawem musiał je mieć), jeżeli stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.
  • Aviva: nie ponosi odpowiedzialności albo wypłaca zmniejszone odszkodowanie, jeżeli w chwili wypadku pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych potwierdzonych wpisem w dowodzie rejestracyjnym, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.
  • Ergo Hestia: nie odpowiada za szkody powstałe w czasie ruchu w pojazdach nieposiadających ważnego badania technicznego, wymaganego przez przepisy prawa polskiego, w dniu powstania szkody, jeżeli stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.
  • Generali: nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ruchu pojazdu nieposiadającego w chwili zaistnienia szkody ważnego badania technicznego (jeśli zgodnie z prawem pojazd musiał je mieć), o ile poruszanie się pojazdem nieposiadającym ww. badania miało wpływ na zaistnienie i rozmiar szkody.
  • Gothaer: nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, a także pojazdem nieposiadającym ważnego badania technicznego, jeśli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań technicznych.
  • PZU: AC nie obejmuje szkód powstałych podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli zgodnie z prawem pojazd musiał je posiadać, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście zdarzenia.
  • Warta: nie odpowiada za szkody powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego – jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody.