W przyszły czwartek na konferencji w Hamburgu zwołanej przez niemieckie Ministerstwo Sprawiedliwości odbędzie się głosowanie nad projektem umieszczenia kary pozbawienia prawa do kierowania pojazdami mechanicznymi w repertuarze kar podstawowych. W praktyce będzie to oznaczać, że sankcja pozbawienia prawa jazdy będzie mogła być stosowaną wobec sprawców takich przestępstw jak kradzież czy pobicie.

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości uzasadniają swój projekt tym, że pozbawienie prawa jazdy jest bardzo uciążliwą sankcją i jej wprowadzenie za występki niezwiązane z wykroczeniami na drodze, pozwoli na ograniczenie pospolitej przestępczości, takiej jak kradzieże i uszkodzenia ciała.

Polscy politycy mają szczególne upodobanie do powoływania się na "europejskie rozwiązania",należy więc liczyć się z tym, że jeżeli projekt zabierania prawa jazdy "za wszystko" zostanie przyjęty w Niemczech, to wkrótce taki projekt stanie się również przedmiotem dyskusji w Polsce.