Jedank zanim pan do niego się uda warto odwiedzić ASO w celu odczytania kodu błędu powodującego świecenie się tej kontrolki - po jego odczytaniu będzie jasne czy za zaistniałą sytuację odpowiada instalacji LPG czy silnik uległ uszkodzeniu.