Napęd Nowej Ery - pierwszy ogólnopolski konkurs branży LPG - wyłoni zwycięzców w czterech kategoriach:- Samochód Nowej Ery (fabryczne auto z instalacją LPG),- Instalacja Nowej Ery (samochodowa instalacja LPG),- Rozwiązanie Nowej Ery (innowacyjny produkt lub usługa),- Stacja Nowej Ery (niekoncernowa stacja LPG).Rywalizacja wskaże liderów, stając się jednocześnie impulsem do rozwoju całego rynku gazu płynnego. Wyznaczenie tych kierunków to najważniejsze zadanie dziewięcioosobowej Komisji konkursowej pod przewodnictwem dr inż. Krzysztofa Bajdora, Zastępcy Dyrektora ds. Paliw i Energii Odnawialnej w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Wspierają go przedstawiciele środowiska branżowego, w tym biznesowego, naukowego i dziennikarskiego. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja konkursowa określiła szczegółową listę kryteriów funkcjonowania najlepszych stacji LPG, instalacji gazowych i samochodów zasilanych gazem płynnym.

Szansę na prestiżowe wyróżnienie mają uczestnicy, którzy udowodnią, że są nowocześni, innowacyjni, a swoimi rozwiązaniami przyczyniają się do rozwoju branży LPG. Co ciekawe, Komisja jednogłośnie zdecydowała, że Uczestników rywalizacji oceni nie tylko okiem ekspertów, ale przede wszystkim - wcielając się w rolę użytkowników: kierowców, przedstawicieli warsztatów montujących instalacje, dystrybutorów urządzeń na gaz płynny... Dla przykładu, liczyć się będzie stopień integracji instalacji z samochodem, łatwość jej montażu; w samochodach na LPG: warunki gwarancyjne oraz funkcjonalność; a na stacjach LPG: obok jakości gazu i zapewnienia nowoczesnych urządzeń także - zadaszenie podjazdu, dostępność toalet, możliwość płatności kartą.