To już drugi wyłoniony wykonawca – pierwszy przetarg unieważniła Krajowa Izba Odwoławcza. Firma Mosty Gdańskie będzie musiała wykonać projekt budowlany i uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ciągu 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. Nowy odcinek, od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią, będzie miał dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa. To już ostatni odcinek autostrady A2, który trafił do realizacji.

W kwietniu br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już umowy na cztery pozostałe fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej o łącznej długości ponad 63 km (1 kwietnia dla odcinków Malinowiec – Łukowisko oraz Swory – Biała Podlaska, 14 kwietnia dla Siedlce Zachód - Malinowiec oraz Łukowisko - Swory). Aktualnie trwa już opracowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin złożenia wniosków to grudzień 2021 r.

Mapka A2 pomiędzy Warszawą a granicą z Białorusią   Foto: GDDKiA
Mapka A2 pomiędzy Warszawą a granicą z Białorusią

Co się dzieje na wschodnich częściach A2?

W sierpniu 2020 r. do ruchu trafił ponad 15-kilometrowy odcinek A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Z kolei wiosną 2020 r. zawarto umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r.

Pod koniec stycznia 2021 r. podpisana zastała też umowa na odcinek autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Planowany termin zakończenia prac przewidziany został na lato 2024 r. Te trzy odcinki mają łączną długość ponad 37 km.