1 września 2009 roku, dolnośląscy policjanci rozpoczną działania prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej pod kryptonimem „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”. Głównym celem tej akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz monitorowanie ruchu kołowego w rejonach wszystkich placówek oświatowych.

Od kilku dni policjanci sprawdzają drogi i ulice pod kątem prawidłowości ustawienia i stanu technicznego znaków drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo - zabezpieczających w rejonach szkół.

Z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego, w okolicy szkół objętych działaniami, nasilone zostaną kontrole ciągów komunikacyjnych. W trosce o bezpieczeństwo dzieci policjanci dyscyplinować będą kierowców w aspekcie przestrzegania przepisów ruchu drogowego. W drugim etapie działań policjanci przeprowadzą spotkania i pogadanki z uczniami klas I dotyczące bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Policjanci pomogą dzieciom poznać przepisy i zasady bezpieczeństwa w teorii i praktyce.

Jako rodzice i opiekunowie dajmy najmłodszym dobre wzorce. Wykorzystując ostatni weekend wakacji, pokażmy dzieciom najbezpieczniejszą drogę do szkoły. Przechodźmy przez jezdnię tylko w miejscach dozwolonych w bezpieczny i rozsądny sposób. By zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, ubrania i plecaki wyposażmy w widoczne po zmroku odblaskowe elementy.

Źródło: KWP Wrocław