Dlatego projektanci pojazdów poszukują sposobów promowania i zwiększania identyfikacji klienta z pojazdem, które wykraczają poza sferę czystej estetyki. Szczególnie w segmencie samochodów luksusowych klienci oczekują pojazdów wzbudzających emocje i pozwalających na wyrażenie osobistych upodobań.

Głównym celem zespołu projektantów BMW Group jest zatem tworzenie takich pojazdów, które poruszą współczesnego klienta, a jednocześnie będą cechować się jeszcze większą użytecznością i wszechstronnością. U podstaw takiego podejścia leży nowatorska koncepcja wprowadzona przez projektantów firmy BMW: GINA (Geometry and Functions In “N” Adaptions – Geometria i funkcje w adaptacjach „N”), która gwarantuje większą swobodę w projektowaniu pojazdów. Zasada ta pozwala na tworzenie produktów o szerokim spektrum stylistycznym i funkcjonalnym, wyrażających indywidualny styl i spełniających rozliczne wymagania użytkowników.

W XXI w. decyzje dotyczące zakupu podejmowane są w zależności od stopnia asertywności klientów, ich jasno sprecyzowanych wymagań oraz subiektywnych koncepcji – zwłaszcza w przypadku wyboru środka transportu. W ostatnich latach zainteresowania i priorytety klientów uległy zmianie, a co najważniejsze – stały się bardziej różnorodne. Sytuacja taka będzie trwać nadal. Firma BMW stara się już dziś odpowiedzieć na wielce zróżnicowane wymagania i wysokie oczekiwania klientów poprzez zapewnienie znacznie szerszej gamy produktów, większych możliwości personalizacji pojazdów oraz produkcji zależnej od wymagań klienta.

Standardy na podstawie potrzeb przyszłych klientów

Wprowadzając filozofię GINA, grupa projektantów firmy BMW przedstawia sposoby sprostania przyszłym wyzwaniom. Filozofia wyraża gotowość i zdolność projektantów firmy BMW do uwzględniania indywidualnych oczekiwań klienta w ramach rozwoju pojazdu. Christopher E. Bangle, dyrektor zespołu BMW Group Design, mówi z przekonaniem, że: „Osobiste wymagania klienta poszerzą kontekst naszych produktów i zmienią przy tym wartości definiujące nasz przemysł.”

Przez ponad dziesięć lat te kluczowe aspekty stanowiły inspirację dla pomysłów Bangle’a. Niejednokrotnie motywowały również zespół BMW Group Design do odkrywania nowych możliwości i nowatorskich rozwiązań. Doprowadziło to do zwiększenia oczekiwań klientów, co z kolei zainspirowało projektantów do dalszego rozwoju.

GINA: Geometria i funkcje w adaptacjach „N”

Filozofia GINA daje zarówno projektantom, jak i specjalistom ds. rozwoju i produkcji możliwość obalenia istniejących zasad i konwencjonalnych procedur. Badanie korzystnych rozwiązań dla pojazdów przyszłości przeprowadzane jest nie w oparciu o określone reguły, jednak z rozpatrzeniem każdej możliwej perspektywy. Polega to również na kwestionowaniu tego, co wydaje się być niepodważalne.

Czy dach pojazdu naprawdę musi wspierać się na słupkach i być ograniczony oknami? Czy wszystkie funkcje powinny być widoczne jednocześnie, nawet jeżeli nie są one potrzebne? Jaki jest zakres opcji indywidualnego dostosowania mojego pojazdu? Czy istnieje jakaś alternatywa do sztywnej konstrukcji karoserii wykonanej ze stali i tworzywa?

Pytania tego rodzaju prowadzą do nowatorskich, ponadsegmentowych rozwiązań – i wizji przyszłości mobilności indywidualnej. Główną zasadą filozofii GINA jest zintegrowanie potencjału nowych materiałów i nowoczesnych konstrukcji w twórczym procesie projektowania, a także idea kwestionowania istniejących metod produkcji i koncepcji materiałowych. BMW Group DesignworksUSA, oddział firmy BMW Group zajmujący się firmami branży przemysłowej w zakresie globalnym, zainspirował działania projektantów zespołu BMW Group Design dzięki obszernemu doświadczeniu w tworzeniu projektów dla licznych partnerów przemysłowych spoza branży motoryzacyjnej, głównie w dziedzinie rozwoju i produkcji materiałów.

Naturą takich wizji jest to, że niekoniecznie nadają się one do produkcji seryjnej, a raczej dążą do kierowania kreatywności i badań na nowe tory. Takie podejście pozwala dostrzec nowatorski i niezbadany dotąd potencjał wykraczający poza wygląd przyszłych pojazdów, z uwzględnieniem nie tylko materiałów i konstrukcji, ale również funkcji i procesów produkcyjnych. Potencjalne wymagania przyszłych klientów stanowią aspekt kluczowy. Poza wartościami estetycznymi filozofia GINA skupia się również na ergonomii, czynnikach funkcjonalnych oraz innych aspektach wpływających na relacje klienta z pojazdem.

Poprzez stworzenie koncepcyjnego modelu GINA Light Visionary Model koncern BMW przedstawia przykłady przyszłościowych rozwiązań. Po raz pierwszy wzorcowe adaptacje różnych podejść określanych filozofią GINA zostają wprowadzone w życie w celu zobrazowania potencjalnego wpływu tej koncepcji na przyszłość inżynierii motoryzacyjnej. Ograniczenia obecnych właściwości materiałowych oraz procesów produkcyjnych będą nadal widoczne w przyszłości. Wszelkie innowacje prezentowane w tych pojazdach koncentrują się na zmiennej adaptacji formy i funkcji na podstawie indywidualnych i zależnych od sytuacji żądań klienta oraz od wymagań samej sytuacji drogowej.

Stąd zarówno konstrukcję zewnętrzną, jak i wnętrze wyposażono w komponenty różniące się od konwencjonalnych rozwiązań, nie tylko pod względem wyglądu, ale także podstawowych właściwości. Na przykład GINA Light Visionary Model posiada cechy takie jak jednolita powłoka zewnętrzna wykonana z tkaniny rozciągniętej wzdłuż ruchomej konstrukcji. Funkcje oferowane są wyłącznie na rzeczywiste żądanie klienta. Drastyczna reinterpretacja znajomej funkcjonalności i struktury oznacza, że kierowcy doznają zupełnie nowych doświadczeń za kierownicą.

Zredukowanie pojazdu do elementów niezbędnych i zaadaptowanie go do potrzeb kierowcy pozwala zwiększyć emocjonalne znaczenie pojazdu i osiągnąć główny cel filozofii GINA.

Wizje rodzą nowatorskie koncepcje

Strategia kwestionowania tego, co ustalone, badania nowych możliwości oraz koncentrowania się na wymaganiach klienta zainspirowała firmę BMW do wdrożenia wielu nowatorskich koncepcji. Wpłynęła również na stylistykę samochodów produkcyjnych w sposób niespotykany u innych producentów. Liczne innowacje cieszące się dużym uznaniem w związku ze swoim rewolucyjnym charakterem zostały stworzone na bazie filozofii GINA. Na drodze prowadzącej od wizji do modelu produkcyjnego wizjonerskie pomysły zostały zamienione w nowe koncepcje.

Zarówno stylistyka bryły pojazdu zaprezentowana np. przez samochód koncepcyjny BMW X Coupé, jak i współgranie powierzchni wklęsłych i wypukłych, które wpłynęło na stylistykę wszystkich pojazdów seryjnych, powstało z wizji o innowacyjnej mocy. Moc ta generowana jest przez nieograniczoną swobodę charakteryzującą poszukiwanie szerszych możliwości stylistycznych. W powyższym przykładzie właściwości naturalnego materiału powłoki zewnętrznej zostały celowo wkomponowane w proces stylistyczny, który objął ponadto powierzchnie skrętne i wykorzystał specyficzną estetykę bryłową elementów wklęsło-wypukłych stworzonych w wyniku reakcji materiału. Stylistyka BMW Z4 stworzonego na bazie pojazdu koncepcyjnego BMW X Coupé jest doskonałym tego przykładem.

Możliwość wdrożenia tych wizji powstała w wyniku rozwoju zupełnie nowych technologii produkcyjnych. Jak poprzednio, tak i teraz cele określone przez filozofię GINA mogły być osiągnięte dzięki specjalnej ekspertyzie wykonanej przez inżynierów produkcji i ich zdolności wykraczania poza przyjęte metody. To dzięki ich wysiłkom stworzony został język formy, który nie tylko znacznie podniósł standardy estetyczne i znaczenie stylistyki jako wyrazu substancji produktowej, ale również poprawił same procesy produkcyjne.

Wszechstronność w funkcji i formie wzbudza emocje

Wiele pionierskich wizji opartych na filozofii GINA zostało wprowadzonych do stylistyki wnętrza takich pojazdów koncepcyjnych, jak np. BMW CS1 z roku 2002. Wnętrze pojazdu wyposażono w elementy sterujące i funkcjonalne, które pojawiają się tylko na wyraźne żądanie kierowcy. Dzięki elastycznemu, pokrytemu neoprenem zestawowi wskaźników, uwaga kierowcy kieruje się wyłącznie na wymaganych funkcjach. Ta zależna od sytuacji zmienność formy i funkcji zaprasza kierowcę do nawiązania dialogu z pojazdem.

Używając tych funkcji, kierowca doświadcza reakcji emocjonalnej, ponieważ może zaadaptować wygląd pojazdu do własnych upodobań. W takiej aplikacji inteligentne rozmieszczenie elastycznych materiałów czyni zbędnym zapotrzebowanie na skomplikowane elementy mechaniczne. Jednocześnie zmienny wygląd ma też naturalny wyraz estetyczny.

Koncepcja obsługi iDrive, zaprezentowana po raz pierwszy w BMW Z9 i udoskonalona w pojeździe koncepcyjnym BMW CS1, stała się elementem składowym modeli produkcyjnych BMW. Koncepcja idealnie podkreśla ducha filozofii GINA, ponieważ kieruje się zasadą wyświetlania wyłącznie tych funkcji, które kierowca uzna za odpowiednie do sytuacji jezdnej. Kokpit dostosowuje się do potrzeb kierowcy. Wchodząc w interakcje z samochodem podczas jazdy, kierowca tworzy z nim silną więź emocjonalną.

Integracja funkcji ważnych dla klienta

Jedną z zasad filozofii GINA jest obalanie istniejących rozwiązań w celu poszerzenia kontekstu, a przez to zakresu możliwości dla klientów. Pokrywa silnika w komorze silnika samochodu koncepcyjnego BMW CS1 została zastąpiona elastycznym rozciągliwym materiałem. Panel graficzny zapewnia informacje na temat odpowiedniego rozmieszczenia funkcji serwisowych, a zintegrowane zamki błyskawiczne gwarantują łatwy i bezpośredni dostęp do zbiorników z płynem chłodzącym czy płynem do spryskiwaczy.

Liczne funkcje – pokrycie, ułożenie i dostęp do punktów serwisowych – zostały zintegrowane w jednym komponencie w sposób logiczny i atrakcyjny. Takie minimalistyczne podejście do podzespołów stanowi aktywny wkład w ochronę surowców naturalnych.

Szybka produkcja – większa różnorodność

W efekcie naszej interdyscyplinarnej współpracy stworzyliśmy metodę pozwalającą producentom zmieniać wygląd zewnętrzny komponentów stworzonych wcześniej za pomocą konwencjonalnych metod jeszcze przed ich wprowadzeniem do procesu produkcji dzięki indywidualnie skonfigurowanym, precyzyjnym liniom. Filozofia stylistyki GINA została uwzględniona w systemie Szybkiej Produkcji w celu stworzenia niezrównanej metody produkowania poszczególnych komponentów w sposób szybki, tani i oparty na indywidualnych wymaganiach.

Taka kombinacja procesów została po raz pierwszy wykorzystana w produkcji opuszczanych dachów w BMW Z4 M Roadster i BMW Z4 M Coupé. W osobnym etapie produkcji modele te otrzymały wyjątkowe kontury znacznie różniące się od linii powstałych w wyniku konwencjonalnej obróbki karoserii. Linie te zostały wytłoczone w konturach dachu z niewiarygodną precyzją przez automatycznie sterowany stalowy bolec. Takie podejście stwarza zupełnie nowe sposoby zindywidualizowanej produkcji.

Dzięki systemowi szybkiej produkcji preferencje klienta mogą zostać wprowadzone do elementów karoserii i innych podzespołów już na etapie projektowania.

Nowe materiały i procesy produkcyjne tworzą naturalny wyraz estetyczny

Powierzchnie kokpitu BMW Concept Coupé Mille Miglia 2006 inspirowane technologią przemysłowego origami, to kolejny przykład rewolucyjnej, wizjonerskiej stylistyki. Dzięki tej technologii powstały rozwiązania, które odzwierciedlają kilka wiodących zasad filozofii GINA. W porównaniu z konwencjonalnymi kokpitami liczba podzespołów została znacznie zmniejszona, a zupełnie nowe metody łączenia różnych materiałów były cennym impulsem do koncepcji stosowania innowacyjnych technologii produkcyjnych. Proces produkcji oparty jest na ekspertyzie i umiejętnościach technicznych wykwalifikowanych specjalistów, których kompetencje stały się punktem wyjścia dla praktycznego wdrożenia wizji stylistycznych.

Stylistyka zewnętrzna pojazdów koncepcyjnych wyraża idee wynikające z praktycznej implementacji wizjonerskich pomysłów. Zarówno stylistyka bryły pojazdu zaprezentowana np. przez samochód koncepcyjny BMW X Coupé, jak i współgranie powierzchni wklęsłych i wypukłych, które wpłynęło na stylistykę wszystkich pojazdów seryjnych (wprowadzone po raz pierwszy w BMW Z4), powstało z wizji o innowacyjnej mocy. Moc ta generowana jest przez nieograniczoną swobodę charakteryzującą poszukiwanie szerszych możliwości stylistycznych. Stylistyka celowo wykorzystuje współgranie elementów wystających jako linii charakterystycznych, z naturalnym przepływem rozciągniętych powierzchni wklęsło-wypukłych.

Strategie przetwarzania metalu zastosowane przez projektanta we wnętrzu BMW Mille Miglia Concept Coupé inspirowane są tradycyjną japońską sztukę gięcia papieru. Naturalnie stabilną, trójwymiarową konstrukcję stworzono z dwuwymiarowej płachty metalu o formacie V2A w specjalnym procesie cięcia laserowego i gięcia metalu. Dzięki temu wyprodukowano łączniki, które zostały wykorzystane w strategiczny sposób jako elementy mieszczące funkcję wentylacji w kokpicie, co wykluczyło konieczność stosowania dodatkowych komponentów. Uzyskano zatem nowoczesne rozwiązanie o naturalnym wyrazie estetycznym, wyprodukowane przy minimalnym nakładzie środków i narzędzi.Zasada GINA: priorytetem trwałe rozwiązania.

Cele filozofii GINA zakładają również poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań na wielu różnych poziomach. W badaniu nowych materiałów i metod produkcyjnych akceptuje się rozwiązania wykorzystujące mniej energii i surowca naturalnego. Minimalistyczne podejście do komponentów i etapów produkcji przynosi zyski ekologiczne i ekonomiczne. Częścią wysiłków podejmowanych w celu stworzenia zrównoważonych rozwiązań o znaczeniu społecznym jest szukanie takich metod produkcji, które polegałyby na ekspertyzie wykwalifikowanych specjalistów, a nie na stosowaniu kosztownych narzędzi produkcyjnych.

Pomimo poszukiwania nowych materiałów, określania procesów produkcyjnych bez wykorzystywania takich narzędzi jak Szybka Produkcja czy inicjatyw dążących do nieustannego kwestionowania istniejących rozwiązań, firma BMW Group już dziś posiada liczne narzędzia, które pozwalają wprowadzić w życie filozofię GINA. Obiekty badawcze, takie jak model GINA Light Visionary Model pokazują, że zasady filozofii GINA dają projektantom maksymalną swobodę w wizjonerskim podejściu do przedmiotu ich badań.