Od ubiegłego tygodnia większość wydziałów komunikacji zamknęła swoje urzędy dla interesantów, a sprawy każe załatwiać przez platformę e-puap lub tradycyjną pocztą. Niestety, coraz więcej urzędów zaczyna wstrzymywać też proces rejestracji. Według szacunków Związku Dilerów Samochodowych, około 30 proc. wydziałów komunikacji w Polsce, m.in. w tak dużych aglomeracjach jak Kraków, Katowice czy Gdynia, nie rejestruje już aut i prosi o przekładanie spraw urzędowych na inny termin. Wszystko przez pandemię koronawirusa.

To tragiczne wieści dla dilerów samochodowych, którzy i tak mocno odczuli spadek zainteresowania autami od momentu wybuchu epidemii. Związek Dilerów Samochodów ostrzega, że brak możliwości rejestracji (dotyczy to zarówno rejestracji samochodów przez klientów indywidualnych, jak i przez firmy leasingowe i flotowe) powoduje zatory płatnicze i może wywołać utratę płynności finansowej firm dealerskich w masowej skali, a tym samym pogłębienie kryzysu gospodarczego spowodowanego obecną sytuacją.

Dlatego związek skierował do premiera Mateusza Morawieckiego apel o wprowadzenie poprawki do tzw. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, która zapewniłaby polskim firmom motoryzacyjnym możliwość sprzedaży i rejestracji samochodów.

Propozycje dilerów w czasach koronawirusa

Związek proponuje, by w ustawie znalazł się zapis wyłączające z ograniczeń funkcjonowania administracji, rejestrację pojazdów. Urzędnicy za to mieliby dowolność w wyborze formy prowadzenia samych rejestracji i kontaktu z obywatelami i firmami chcącymi dokonać rejestracji pojazdu.

Według związku przykłady działań prowadzonych w wielu wydziałach komunikacji w Polsce pokazują, że da się utrzymać ciągłość rejestracji nawet bez konieczności osobistego kontaktu z urzędnikiem.

W liście czytamy także: „Związek Dealerów Samochodów w pełni rozumie i popiera ograniczenie osobistych wizyt obywateli i przedsiębiorców w urzędach, jednak zupełny brak możliwości rejestracji powoduje, powtórzmy to raz jeszcze, zatrzymanie bieżącej sprzedaży do firm leasingowych i innych klientów, co może prowadzić do poważnych konsekwencji gospodarczych dla branży motoryzacyjnej, w tym upadłości przedsiębiorstw i utraty tak istotnych dla polskiej gospodarki miejsc prac.”

W apelu do premiera związek podkreśla też, że im sprawniej uda się zorganizować „kryzysowe” procedury administracyjne, mające na celu podtrzymanie działalności gospodarczej, tym mniej pieniędzy będzie potrzebował budżet państwa na pakiety pomocowe dla pracowników i przedsiębiorstw.