Team ING Renault F1 został wezwany na posiewdzenie Światowej Rady Sportów Motorowych na obrady w Monako 6 grudnia 2007 roku, celem odpowiedzenia na zarzut wykorzystania tajnej dokumentacji technicznej McLarena.

Oto treść oświadczenia ING Renault F1:

6 września 2007 roku dotarły do nas informacje, że inżynier (Pan Phil Mackereth), który przeszedł do naszego zespołu z McLarena we wrześniu 2006 roku, przyniósł ze sobą pewne informacje uważane za własność McLarena. Te informacje znajdowały się na zwykłych dyskietkach elastycznych i zawierały kopie pewnych rysunków inżynieryjnych McLarena i arkuszy technicznych.

Informacje te na prośbę Pana Mackeretha zostały załadowane do jego osobistego folderu w systemie plików Renault F1 Team. Zostało to dokonane bez wiedzy i autoryzacji kogokolwiek w zespole. Jak tylko o sytuacji tej dowiedziało się techniczne kierownictwo zespołu, podjęto następujące kroki:

- informacje zostały całkowicie usunięte z systemu komputerowego zespołu i rozpoczęło się formalne dochodzenie;- bezzwłocznie poinformowaliśmy o zaistniałej sytuacji McLarena i zaraz po tym FIA;- od tamtej pory stale i regularnie informujemy McLarena i FIA o wszystkich sprawach z tym związanych;- Pan Mackereth został od razu zawieszony w swoich obowiązkach;- oryginalne dyskietki zostały skonfiskowane i wysłane do naszych prawników, którzy zwrócili je McLarenowi.

Nasze wewnętrzne dochodzenie wykazało, że na początku zatrudnienia zatrudnienia w Renault, Pan Mackereth ujawnił kilku naszym inżynierom kilka z tych informacji w formie rysunków technicznych w zmniejszonej skali. Rysunki te obejmował cztery podstawowe systemy używane przez McLarena. Były to: wewnętrzny układ zbiornika paliwa, podstawowy układ przełożeń (skrzyni biegów), dostrajany amortyzator z ruchomą masą w środku i amortyzator wchodzący w skład zawieszenia.

Zeznania złożone przez inżynierów zamieszanych w całą sytuację wykazały kategorycznie, że poza pokazaniem na chwilę tych rysunków, żadne z tych informacji nie miały wpływu na decyzje projektowe związane z samochodem Renault. W szczególnym przypadku amortyzatora z ruchomą masą, który był już wówczas zakazany przez FIA, jego rysunki nie przedstawiały żadnej wartości. Amortyzator z zawieszenia wskazywał na to, że konstrukcja McLarena także może być uznana za nielegalną i wyjaśnienie FIA potwierdziło to na podstawie naszej prostej interpretacji tej koncepcji.

Zespół ING Renault F1 od początku w pełni współpracował z McLarenem i FIA nad wyjaśnieniem tej sprawy do tego stopnia, że zaprosił niezależnych ekspertów McLarena, oferując im możliwość dostępu do systemu komputerowego zespołu i przeprowadzenia inspekcji samochodu oraz projektów. Pokazaliśmy w ten sposób, że ten niefortunny incydent nie wpłynął w żaden sposób na konstrukcję samochodów.

Zespół ING Renault F1 postępował w pełni "czysty" sposób w odniesieniu do McLarena i FIA, czynnie uczestnicząc w wyjaśnieniu tej sprawy i mamy pełne zaufanie do werdyktu, jaki wyda Światowa Rada.

Źródło: RenaultF1.com