Projekt ma za zadanie przekonać odbiorców o możliwości zmniejszenia ich presji na środowisko, jak również o innych zaletach ekojazdy, takich jak poprawa komfortu i płynności jazdy oraz zmniejszenie zużycia paliwa i innych kosztów eksploatacji samochodu.

Dacia Hamster – Hybryda zaprojektowana przez studentówAkademia przybliży zagadnienia rozwoju zielonych technologii w motoryzacji, które również przyczyniają się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Zasadniczym celem jej działań jest edukacja ekologiczna kierowców, uświadomienie im zależności pomiędzy stylem jazdy, rodzajem środka transportu, spalaniem (emisja CO2) a stanem środowiska. Projekt Akademia Ekojazdy: ekojazda – ale jazda! realizowany jest w ramach inicjatywy Partnerstwo dla Klimatu, powołanej do życia w 2008 roku przez Ministerstwo Środowiska. Uzyskał patronaty honorowe Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Środowiska, a także dofinansowanie ze śródków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Twórcy inicjatywy chcą zachęcać społeczeństwo do pogłębiania wiedzy związanej z tematem nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Wyrażają również nadzieję, że że upowszechnienie ekologicznego stylu jazdy przyczyni się do wprowadzenia tej tematyki na standardowych kursach prawa jazdy. Ważny element poruszanym w Akademii to także bezpieczna jazda (ograniczenie zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego).

W ramach Projektu planowane jest wieledziałań: portal edukacyjny www.akademiaekojazdy.pl), publikacja materiałów edukacyjnych, happening, konkursy, wystawę, warsztaty bezpiecznej i ekologicznej jazdy, kurs udzielania pierwszej pomocy, spotkania z ekspertami. Wszystkie zaplanowane działania umieszczone będą w„Kalendarium” na ww. stronie internetowej.