Bez wychodzenia z domu, bez narażania się na infekcję czy spotkanie z kimś kogo wolimy w tych trudnych czasach szerzącej się epidemii koronawirusa uniknąć. Wszystko, czego potrzebujecie to komputer i kilka kliknięć. Szczegóły poniżej.

Wystarczy zalogować się na stronie http://ksplus.komputerswiat.pl/sklep#auto-swiat-11-12-2020 i promocyjnej cenie 2,80 zł czytać e-wydanie.

Ju­bi­le­uszo­we wy­da­nie z oka­zji 25-le­cia ty­tu­łu W nu­me­rze mię­dzy in­ny­mi:

 • Mer­ce­des kla­sy E - Kla­sa wyż­sza po fa­ce li­ftin­gu
 • Elek­trycz­na przy­szłosc Kii - Ra­port
 • Au­di A3 - Pre­mie­ra kom­pak­tu 4. ge­ne­ra­cji
 • Por­sche 911 Tur­bo - Pre­zen­ta­cja no­wej wer­sji
 • Cu­pra For­men­tor - Ra­so­wy SUV
 • Re­nault Ta­li­sman - Kla­sa śred­nia po fa­ce li­ftin­gu
 • Al­fa Ro­meo Giu­lia GTA i GTAm - No­we su­per­-Al­fy
 • VW Cad­dy - Wie­lo­za­da­nio­we au­to z Pol­ski
 • Test: Au­di Q8 kon­tra BMW X6
 • Test: Su­ba­ru Fo­re­ster
 • Test: DS 7 Cross­back
 • Test: Por­sche Tay­can Tur­bo S
 • Test: Su­zu­ki Jim­ny
 • Po­ra­dy: Ob­słu­ga sa­mo­cho­du
 • TOP10: 25-let­nie sa­mo­cho­dy
 • For­mu­ła E: wy­ścig w Mek­sy­ku
 • DODATEK SPECJALNY: „Au­to Świa­t” ma 25 lat

Oprócz Auto Świata w cyfrowym sklepie znajdziecie mnóstwo innych e-wydań czasopism i książek z biblioteki Ringier Axel Springer Polska, m.in. Komputer Świat, raporty Komputer Świata, niezbędniki, a nawet kursy programowania. Zapraszamy na - http://ksplus.komputerswiat.pl/sklep