• Unijna karta umożliwi korzystanie z różnych usług, takich jak transport, muzea, parki rozrywki, wydarzenia kulturalne, ośrodki rekreacyjne czy sportowe, niezależnie od kraju
  • Głosowanie nad wprowadzeniem karty zakończyło się niemal jednomyślnie - 613 głosów za, 7 przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu
  • Karta będzie wydawana bez opłat w wersji fizycznej i cyfrowej, zapewniając prawa w różnych krajach

Parlament Europejski wprowadza ważne zmiany, które mają na celu poprawić dostęp do usług dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy obejmują wprowadzenie unijnej karty dla osób z niepełnosprawnością i europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Unijna karta dla osób z niepełnosprawnościami

Unijna karta, która będzie wydawana przez odpowiednie organy krajowe, jest dodatkowym dokumentem uzupełniającym zaświadczenia i krajowe karty. Głosowanie nad wprowadzeniem karty dla osób z niepełnosprawnościami zakończyło się niemal jednomyślnie - 613 głosów za, 7 przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

Parlament Europejski podjął decyzję o wprowadzeniu unijnej karty dla osób z niepełnosprawnościami, która ma na celu zapewnienie równego dostępu do usług publicznych i prywatnych w całej Unii Europejskiej. Karta ma umożliwić korzystanie z takich usług jak transport, muzea, parki rozrywki, wydarzenia kulturalne, ośrodki rekreacyjne czy sportowe, niezależnie od kraju, w którym osoba z niepełnosprawnością się znajduje.

- powiedziała Helena Dalli, europejska komisarz ds. równości.

Europejska karta osoby z niepełnosprawnością będzie wydawana w wersji fizycznej i cyfrowej za darmo.

Europejska karta parkingowa

Z kolei europejska karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnością będzie wydawana w formie fizycznej. UE zaleca jednak, aby kraje wydawały ją również w formacie cyfrowym. W przypadku tej karty możliwe będą opłaty za koszty administracyjne związane z wydaniem i odnowieniem karty.