Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że nadal obowiązują wydłużone terminy na załatwienie większości spraw urzędowych związanych z rejestracją pojazdów. W tzw. specustawie o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 zawarto zapisy wydłużające ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, jeżeli ich termin ważności upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wydłużony termin ważności będzie obowiązywał w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Dzięki temu osoby, których tymczasowe dokumenty pojazdów straciły ważność, mogą legalnie poruszać się swoimi samochodami po drogach krajowych. Tu jednak ważna uwaga – przepisy te obowiązują na terenie naszego kraju.

Z kolei do 180 dni wydłużono termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.