Dzięki środkom unijnym oraz tym pochodzącym z budżetu, w Polsce co roku powstają setki kilometrów nowych dróg i nie inaczej będzie w tym roku. Na liście najważniejszych realizowanych obecnie inwestycji znajdziemy m.in. autostradę A1 łączącą północ z południem Polski, trasę Via Baltica, dzięki której szybciej dojedziemy na Mazury oraz do granicy z Litwą. Coraz więcej nowych dróg powstaje też we wschodniej części Polski, która wcześniej nie była dobrze skomunikowana z Warszawą oraz innymi rejonami naszego kraju.

Autostrada północ – południe

 Jesteśmy coraz bliżej domknięcia autostradowego połączenia północy z południem kraju w ciągu autostrady A1. W tym roku planowane do oddania są cztery odcinki A1 na Śląsku o łącznej długości ok. 57 km od węzła Rząsawa (docelowa nazwa to Częstochowa Północ) do Pyrzowic. Obecnie najbardziej zaawansowane są trzy z nich o łącznej długości niemal 80 km. GDDKiA stara się również zmobilizować wykonawcę fragmentu obwodnicy Częstochowy liczącego 21,3 km, aby również ukończył prace w bieżącym roku, przynajmniej na poziomie pozwalającym udostępnić trasę kierowcom.

Oddane do ruchu fragmenty autostrady zapewnią dogodne połączenie mieszkańcom Katowic i okolicznych miast z Częstochową, Łodzią, Toruniem i Trójmiastem. Do całkowitego zakończenia prac na A1 potrzebne jest jeszcze ukończenie odcinków na terenie woj. śląskiego i łódzkiego. Brakujące odcinki zaplanowano do oddania nie później niż w 2022 roku. 

Zachodniopomorska S6

W województwie zachodniopomorskim między Szczecinem a Koszalinem budowana jest droga ekspresowa S6. Roboty trwają na sześciu odcinkach o łącznej długości 120 km i fragmencie obwodnicy Koszalina i Sianowa. Zaawansowanie robót na niektórych odcinkach przekracza już 90 proc. Wykonawcy wykorzystali okres zimowy, w którym były sprzyjające warunki m.in. do prac przy obiektach mostowych. Oddawanie do ruchu tej trasy planowane jest stopniowo od maja do października bieżącego roku. Droga skróci czas przejazdu między Szczecinem a Koszalinem o blisko godzinę, latem zaś różnica ta będzie jeszcze większa ze względu na duże natężenie ruchu. Nowa ekspresowa „szóstka” będzie zapewniała płynność ruchu nawet podczas weekendów wakacyjnych, a jej nowy przebieg w pobliżu Kołobrzegu usprawni dojazd turystów z całej Polski nad bałtyckie plaże.

Zachodnie połączenie północ – południe

W ramach prac prowadzonych na trasie S3 powstaje obecnie odcinek od Bolkowa przez Lubawkę do granicy polsko-czeskiej, o długości ok. 31,5 km. Jest on realizowany w systemie "zaprojektuj i buduj", zatem obecnie trwa etap projektowania inwestycji, tak aby w przyszłym roku wykonawca mógł rozpocząć prace w terenie. Termin ukończenia odcinka od Bolkowa do Kamiennej Góry to I połowa 2023 roku, natomiast zakończenie odcinka od Kamiennej Góry do granicy planowane jest w II połowie 2021 roku. W ramach tej inwestycji powstanie najdłuższy w Polsce drążony w skale tunel drogowy o długości ok. 2300 m.

W realizacji pozostaje jeszcze 14-kilometrowy odcinek S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ o długości nieco ponad 14 km, realizowany przez włoską firmę Salini. Tu niestety pojawiły się opóźnienia, co oznacza, że przerwa zimowa nie obowiązywała i prace powinny się odbywać w trybie ciągłym, o ile pozwalały na to warunki atmosferyczne. Wykonawca udostępnił do tej pory częściowo trzy węzły (Kaźmierzów, Polkowice, Lubin Północ). Obecnie przekroczenie daty zakończenia robót na całym odcinku wynosi około 9 miesięcy.

Powstający odcinek to kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana w ramach budowy drogi ekspresowej S3. Trasa ta położna jest w uzupełniającym korytarzu TINA łączącym wybrzeże Polski z paneuropejskimi korytarzami transportowymi. Prowadzi południkowo od zespołu portów morskich Świnoujście-Szczecin na północy, następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju przez Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę oraz Zagłębie Miedziowe (Głogów, Lubin, Polkowice, Legnica).

W niedalekim sąsiedztwie drogi ekspresowej S3 powstaje obwodnica Bolkowa o długości ok. 17, 5 km. Obwodnica pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Bolkowa, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie miejscowości. Nowa inwestycja skróci czas podróży kierowców, usprawni ruch turystyczny w rejonie i pozwoli dotrzeć do pięknych zakątów Karkonoszy. Jej budowa zostanie zakończona w I połowie 2020 roku.

Trasa S5

W województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim trwa budowa drogi ekspresowej S5. Obecnie na terenie Wielkopolski realizowane są trzy odcinki z Poznania do Radomicka o długości ponad 50 kilometrów, z czego na jednym odcinku (Poznań-Wronczyn) ruch odbywa się jednym pasem. Oddanie do ruchu drugiego pasa planowane jest na koniec czerwca, natomiast pozostałe odcinki (tj. Wronczyn - Kościan- Radomicko) zostaną ukończone w IV kwartale br. Oddanie do ruchu tych odcinków pozwoli skrócić czas przejazdu z Poznania do Wrocławia. S5 docelowo połączy Nowe Marzy (autostrada A1), Bydgoszcz, Poznań (autostrada A2) i Wrocław (autostrada A8) oraz zapewni sprawną komunikację pomiędzy województwami dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

„Ekspresowa siódemka” z północy na południe Polski

W ramach budowy ekspresowego połączenia między Gdańskiem a Warszawą w ciągu drogi ekspresowej S7 budowane są cztery odcinki między Napierkami a Płońskiem o łącznej długości ponad 70 km. Łączna wartość inwestycji to ok. 1,7 mld zł. Obecnie trwają prace przygotowawcze. Zgodnie z planem, droga ta zostanie udostępniona kierowcom w II kwartale 2021 roku, co pozwoli skrócić czas przejazdu z Warszawy do Trójmiasta o ok. 20 minut.

Trasa S7 na południe od Warszawy do Krakowa i dalej na Podhale budowana jest na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. W województwie mazowieckim na odcinku Warszawa-Grójec. Planowane zakończenia robót to marzec 2021r. Po oddaniu do ruchu tego odcinka, kierowcy od Południowej Obwodnicy Warszawy aż do granicy województwa mazowieckiego będą mieli do dyspozycji 122 km drogi ekspresowej. 

Na terenie województwa świętokrzyskiego S7 jest budowana na odcinkach: granica województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego - Skarżysko-Kamienna oraz Chęciny - Jędrzejów. Zgodnie z kontraktem roboty na pierwszym z odcinków powinny zakończyć się w maju 2020 roku, ale wykonawca już zadeklarował, że przy sprzyjających warunkach pogodowych udostępni ciąg główny drogi ekspresowej do końca br. W okresie zimowym, na skarżyskim odcinku S7 kontynuowane były prace m.in. na obiektach mostowych i roboty ziemne.

Odcinek drogi ekspresowej S7 Chęciny - Jędrzejów został udostępniony kierowcom w 2018 roku, ale w najbliższych miesiącach powstaną jeszcze miejsca obsługi podróżnych oraz drogi dojazdowe. W ub. roku oddana do użytkowania została obwodnica Radomia. W ramach tego samego kontraktu wykonawca wyremontuje jeszcze trzy odcinki dawnej drogi krajowej nr 7 o łącznej długości 27 km. Te roboty planowane są do końca sierpnia br.

Prace trwają także na małopolskich odcinkach: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała oraz Skomielna Biała - Rabka Zdrój wraz z odcinkiem dwujezdniowej DK47 Rabka Zdrój-Chabówka. Planowane zakończenia robót na pierwszym odcinku to IV kwartał 2019 r., na odcinku drugim - koniec I kwartału 2021 r., a na odcinku trzecim - w II kwartale 2019 r. Fragmenty trasy S7 oddane na terenie województwa małopolskiego pomogą skrócić czas przejazdu z Krakowa do uzdrowiska w Rabce Zdroju, na Podhale i do Zakopanego.

W 2019 r. planowane jest rozpoczęcie budowy odcinka S7 na północ od Krakowa: Szczepanowice - Widoma. Trwa procedura uzyskiwania zgody na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowanie projektu odcinka Widoma - Kraków, na którym prace budowlane rozpoczną się w pierwszej połowie 2020 r. Również dla odcinka od granicy woj. świętokrzyskiego do Miechowa trwa procedura uzyskiwania potrzebnych zgód. Wówczas rozpoczną się przetargi mające wyłonić wykonawców.

S17 połączy Warszawę, Lublin i Rzeszów

 W województwach mazowieckim i lubelskim budowana jest droga ekspresowa S17. W 2019 roku planowane są do oddania odcinki od w. Lubelska do w. Kurów Zachód, z wyłączeniem obwodnicy Kołbieli gdzie ruch może odbywać się tymczasowo po budowanej trasie. To łącznie blisko 87 km, a doliczając niecałe 9 km obwodnicy Kołbieli - blisko 96 km. W budowie będą co prawda jeszcze dwa węzły: Lubelska i Zakręt (łącznie ok. 5 km trasy) ale i tak czas przejazdu z rogatek Warszawy do Centrum Lublina zajmie mniej niż półtorej godziny.

Po oddaniu do ruchu wspomnianych odcinków S17 i będącej w realizacji trasy S19 od Lublina do Rzeszowa, podróżujący z Podkarpacia do Stolicy jak również dalej na północ do Trójmiasta będą mogli pokonać całą trasę po drogach ekspresowych. W połowie 2021 roku ukończone zostaną odcinki na terenie woj. lubelskiego, a kompletną S19 od Lublina do Rzeszowa pojedziemy w połowie 2022 r.

Via Baltica w budowie

Północny wschód Polski to droga ekspresowa S61 (Via Baltica), której trzy fragmenty mają być ukończone w III kwartale 2021 roku. Są to odcinki: Szczuczyn - węzeł Ełk Południe (ok. 23 km), węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (ok. 20 km wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km), węzeł Wysokie - Raczki (ok. 20 km).

Via Baltica pomiędzy stolicami Polski i Estonii ma długość niemal 1000 km. Z roku na rok na obecnych szlakach rośnie natężenie ruchu pojazdów, w tym dużych ciężarówek przewożących towary z północy na zachód Europy. Leżąca w europejskim korytarzu transportowym trasa łączy Morze Północne z Bałtykiem.

Odcinki dróg planowane do oddania w 2019 r.:

 • A1 w. Blachownia - w. Zawodzie (odc. G) ok. 4,7 km
 • A1 w. Zawodzie - w. Woźniki (odc. H) ok. 16,7 km
 • A1 w. Woźniki - w. Pyrzowice (odcinek I) ok. 15,2 km
 • S3 w. Kaźmierzów - Lubin Północ ok. 14,4 km
 • S5 Białe Błota – Szubin ok. 9,8 km
 • S5 Szubin - Jaroszewo ok. 19,3 km
 • S5 Jaroszewo - Mielno ok. 25,1 km
 • S5 Maksymilianowo - Tryszczyn ok. 8,5 km
 • S5 Poznań - Wronczyn ok. 15,9 km
 • S5 Wronczyn - Kościan Południe ok. 18,9 km
 • S5 Kościan Południe - Radomicko ok. 15,7 km
 • S6 Goleniów Północ - początek obw. Nowogardu ok. 19,8 km
 • S6 Nowogard - Płoty ok. 20,4 km
 • S6 Płoty - Kiełpino ok. 14,6 km
 • S6 Kiełpino - Kołobrzeg Zachód ok. 24,1 km
 • S6 Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie wraz z budową obw. Kołobrzegu w ciągu DK11 ok. 18 km
 • S6 Ustronie Morskie - pocz. obw. Koszalina i Sianowa ok. 24,1 km
 • S6/S11 Obwodnica Koszalina i Sianowa na S6 wraz z S11 od w. Bielice do w. Koszalin Zachód ok. 12,2 km
 • S7 gr. woj. mazowieckiego/świętokrzyskiego - Skarżysko-Kamienna ok. 7,6 km
 • S7 Lubień - Naprawa ok. 7,6 km
 • S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój - Chabówka ok. 6,1 km
 • S8 Radziejowice - Przeszkoda ok. 9,9 km
 • S8 Przeszkoda - Paszków ok. 11,6 km
 • S10 Obwodnica Wałcza ok. 17,8 km
 • S11 Obwodnica Szczecinka ok. 12 km
 • S17 w. Lubelska - obw. Kołbieli ok. 15,2 km
 • S17 obw. Kołbieli - obw. Garwolina ok. 13 km
 • S17 Obwodnica Garwolina - koniec obw. Gończyc ok. 12,2 km
 • S17 koniec obw. Gończyc - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego ok. 13 km
 • S17 gr. województw - w. Skrudki ok. 20,2 km
 • S17 w. Skrudki - w. Kurów Zachód ok. 13,2 km
 • S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe, odcinek między węzłami Ol. Płd. i Ol. Jaroty ok. 4,9 km
 • S61 Obwodnica Suwałk ok. 12,8 km
 • DK25 Obwodnica Inowrocławia (łącznik) ok. 4,9 km
 • DK28 Obwodnica Sanoka ok. 6,9 km
 • DK44 Obwodnica Skawiny, od ulicy Energetyków do włączenia do DK44 poprzez rondo czterowlotowe ok. 2,2 km
 • DK46 Obwodnica Myśliny ok. 3,1 km
 • DK50/79 Obwodnica Góry Kalwarii ok. 9 km