Budowa obwodnicy rozpoczęła się w 2008 roku i kosztowała 125 mln zł.Nowa droga o długości 5,6 km omija Gołdap od zachodu. Jezdnia obwodnicyma trzy pasy ruchu (przekrój 2+1). Oznacza to, że kierowcy będąmielina zmianę, co półtora kilometra, po dwa pasy ruchu w jednym kierunku. W ramach kontraktu poza drogą główną wybudowane zostały trzyskrzyżowania obwodnicy z innymi drogami publicznymi, trzy wiadukty,jeden most i jeden przejazd gospodarczy pod drogą. Przy drogachkrzyżujących się z obwodnicą powstały chodniki i ścieżki rowerowe. Wcelu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania obwodnicy i przyległegoterenu wybudowane zostały drogi dojazdowe i zjazdy gospodarcze orazprzebudowane zostały odcinki istniejących dróg publicznychprzecinających nową drogę.

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Bilfinger Beger Polska SA wWarszawie, Oleckiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Sp. z o.o. iPrzedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Giżycku.

Droga krajowa nr 65 przebiegała wcześniej przez centrum GołdapKrzyżowała sięw mieście z drogami wojewódzkimi nr 650 do Węgorzewa i651 na Dubeninki. Wybudowanie obwodnicy usprawni ruch tranzytowy, skróciczas podróży oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i polepszeniewarunków życia w mieście poprzez wyprowadzenie tranzytu poza obszaryzamieszkałe.