Do niedawna policjant musiał dane wysyłać do dyżurnego, który w jego imieniu dokonywał sprawdzenia w systemach teleinformatycznych Policji. Oczywiście można i w ten sposób, ale o wiele łatwiej można to zrobić, wykorzystując mobilne terminale. Łącznie do dyspozycji policjantów jest 14 281 terminali mobilnych, w tym 2200 przewoźnych i 12 081 noszonych.

Teraz każdy funkcjonariusz, mający do dyspozycji radiowóz i mobilny terminal, może samodzielnie dokonać weryfikacji osoby w systemach teleinformatycznych Policji. Jest to niezwykle istotne, gdyż tym samym znacznie skraca się czas realizacji dokonywanej kontroli – szczególnie, jeśli patrole legitymują jednocześnie kilkanaście osób.

W Policji terminale mobilne zdobywają coraz większą popularność. Po raz pierwszy mobilne terminale noszone zostały zaprezentowane w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2008 roku. To małe, niepozorne i przypominające nieco wyglądem telefon komórkowy urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz, klawiaturę oraz port komunikacyjny. Terminale noszone, oprócz możliwości mobilnej współpracy z systemami teleinformatycznymi Policji, mogą współpracować z komputerem poprzez stację dokującą oraz przyjmować dane wprowadzane z pomocą własnego czytnika kodów kreskowych i klawiatury.

W radiowozach instalowane są terminale przewoźne. Z ich pomocą funkcjonariusze pełniący służbę mogą również szybko i bezpośrednio uzyskać dostęp do systemów teleinformatycznych Policji.

Dzięki terminalom mobilnym przeznaczonym do użycia w Policji możliwe jest sprawdzenie i potwierdzenie informacji o osobach, pojazdach, dokumentach i rzeczach. Funkcjonariusze mogą dokonywać sprawdzeń w następujących bazach danych:

- PESEL „Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności”,- KSIP „Krajowy Sysytem Informacyjny Policji”,- SIS „System Informacji Schengen”,- Noe.NET „Centralna Baza Osób Pozbawionych Wolności”,- CEK „Centralna Ewidencja Kierowców”,- CEP „Centralna Ewidencja Pojazdów”,- ZSE „ Zintegrowany System Ewidencyjny Komendy Głównej Straży Granicznej”,- REGON „Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej”.