Budowa kosztowała prawie 200 mln zł i trwała niecałe 2 lata. Zakresinwestycji obejmował: budowę dwujezdniowej drogi o parametrachekspresowej na długości 2,7 km, budowę 6 obiektów mostowych, budowęwęzła Bieżanów, budowę dróg dojazdowych o długości ok. 1,8 km i ekranówakustycznych. Parametry techniczne drogi: nośność 115 kN/oś, szerokośćpasa ruchu - 3,50 m, szerokość pasa rozdziału - 4,0 m. Węzeł Bieżanów został zlokalizowany na przecięciu autostrady A4Kraków-Szarów oraz drogi ekspresowej S7. W ramach węzła powstały czteryłącznice o łącznej długości prawie 2,3 km. Zapewnią bezpieczny ruch wewszystkich kierunkach.Najdłuższa - prawie kilometrowa (991,12 m) jestłącznica CŁ relacji Katowice - węzeł Rybitwy. Drugą pod względemdługości (665,8 m) jest łącznica AŁ relacji węzeł Rybitwy - Katowice.Dwie krótsze łącznice, to: DŁ (328,0 m) relacji węzeł Rybitwy - Tarnóworaz BŁ (296,03 m) relacji Tarnów - węzeł Rybitwy. Trasa Nowohucka jest dwujezdniową drogą ekspresową dowiązaną dobudowanego w ciągu autostrady A4 węzła Bieżanów. Droga na odcinkupierwszych 250 m została zaprojektowana na wysokich nasypach orazestakadzie. Na kolejnym odcinku droga przebiega po nasypie o średniejwysokości 0,5-1,0 m. Na końcu odcinka droga ekspresowa krzyżuje się zulicą Christo Botewa, gdzie docelowo zaprojektowano bezkolizyjny węzełRybitwy. Na węźle trasa główna będzie przechodzić górą nad ul. ChristoBotewa (docelowo), natomiast w I etapie przewidziano jednopoziomowewłączenie S7 do ul. Christo Botewa.

Na zdjęciu: węzeł Bieżanów, widok na A4