Komisja Europejska (KE) przedstawiła roczne sprawozdanie w sprawie unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych, tzw. Safety Gate. W opublikowanym sprawozdaniu znalazły się ostrzeżenia zgłoszone w 2021 r., a także związane z nimi działania organów krajowych. W ubiegłym roku organy państw uczestniczących w sieci bezpieczeństwa wymieniły 2142 ostrzeżenia.

W tegorocznym sprawozdaniu po raz pierwszy na czele najniebezpieczniejszych produktów nieżywnościowych znalazły się samochody, a konkretnie zgłoszenia w kategorii "pojazdy silnikowe". Tuż za nimi uplasowały się "zabawki", a dalej "urządzenia i sprzęt elektryczny". Warto również odnotować fakt, że duża część zgłoszeń dotyczyła masek ochronnych, których stosowanie zostało wymuszone prawnie w związku z pandemią Covid-19.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo:

Jak poinformowała w swoim komunikacie PAP, w przypadku pojazdów silnikowych podjęte działania dotyczyły przede wszystkim przypadków wycofania z rynku po wykryciu problemów technicznych. W przypadku zabawek ostrzeżenia wiązały się z obecnością niebezpiecznych chemikaliów oraz baterii guzikowych. Jeśli chodzi o najczęściej zgłaszane zagrożenia były to uszkodzenie ciała, chemikalia, pożar, udławienie i pożar prądem.