CMENTARZE PRZY UL. ŚCIEGIENNEGO I SPOKOJNEJ

Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały od 29.10.2011 r. (sobota) od godz. 5.00 do 01.11.2011 r. (wtorek) do godz. 22.00.

Ulicami jednokierunkowymi będą:

- ul. Sołtysiaka " Barabasza "na odcinku od ul. Ściegiennego do Al. Legionów;

- ul. Kwasa na odcinku od ul. Mahometańskiej do ul. Sołtysiaka "Barabasza";

- ul. Spokojna na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Langiewicza;

- ul. Langiewicza na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda;

- ul. Zgoda na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda;

- ul. Mała Zgoda od ul. Zgoda do Ściegiennego,

natomiast na ul. Ściegiennego na odcinku od pl. Piłsudskiego do ul. Sołtysiaka "Barabasza" będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.

CMENTARZ PRZY UL. ZAGNAŃSKIEJ

- po przeciwnej stronie cmentarza obowiązywać będzie dotychczasowy zakaz zatrzymywania pojazdów,

- na skrzyżowaniu ulic: Warszawska - Witosa ustawione będą tablice informujące o dojeździe do cmentarza na Piaskach.

- Na skrzyżowaniu ulic Zagnańska - Witosa sygnalizacja świetlna funkcjonować będzie bez wyłączeń

CMENTARZ W CEDZYNIE

- nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od 29.10.2011 r. (sobota) od godz. 5.00 do 01.11.2011 r. (wtorek) do godz. 20.00

- wzorem lat ubiegłych, utwardzone pobocze za ulicą Wikaryjską (jadąc od centrum) zostanie wykorzystane jako pas ruchu dla pojazdów skręcających w prawo, w ulicę Cmentarną, natomiast pas środkowy będzie przeznaczony tylko dla pojazdów jadących na wprost. O zmianach w organizacji ruchu informowały będą odpowiednie znaki: oznakowanie pionowe (znaki F-10) i oznakowanie poziome (naklejane strzałki na jezdni);

- przystanek MPK przeniesiony zostanie za skrzyżowanie drogi krajowej E-74 z ul. Cmentarną (autobusy nie będą wjeżdżały w ulicę Cmentarną),

- na ulicy Cmentarnej obowiązywały będą zakazy zatrzymywania się pojazdów po obydwu stronach;

- na drodze E-74 za skrzyżowaniem z ulicą Wikaryjską do ulicy Warzywnej wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się pojazdów po obu stronach;

- dla zapewnienia sprawnej organizacji ruchu na przy cmentarnym parkingu funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej będą nadzorowali ruch pojazdów;

Wyłączenia sygnalizacji świetlnych.

W przypadku stwierdzenia przez Policję potrzeby usprawnienia ruchu, w dniach 29.10.2011 r. do 01.11.2011r w godz. 6.00 - 22.00 mogą zostać wyłączone sygnalizacje świetlne na w/w skrzyżowaniach ulic:

- Posłowicka - Ściegiennego

- Zagnańska - wjazd do OBI

- Wikaryjska - dr. kr nr 74 w Domaszowicach

- Sołtysiaka "Barabasza" - Ściegiennego

Sygnalizacja świetlna może zostać wyłączona również na innych skrzyżowaniach

Parkingi

W dniach od 31.10.2011 r. do 01.11.2011 r. w godz.. 5.00 - 22.00 parkingi zlokalizowane w rejonie stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego i Al. Legionów zostaną udostępnione bezpłatnie dla pojazdów, które będą przyjeżdżały w rejon cmentarzy. Dla ułatwienia, wjazdy na parkingi zostaną oznakowane znakami informacyjnymi ustawionymi na w/w ulicach.

W przypadku zaistnienia konieczności, na wniosek Policji czas trwania zmienionej organizacji ruchu może ulec skróceniu lub wydłużeniu.