CMENTARZ KOMUNALNY PRZY UL. CIENISTEJ

Na czas trwania uroczystości związanych z dniem Wszystkich Świętych zostanie zmieniona organizacja ruchu na dojazd do cmentarza przy ul. Cienistej. Dojazd do tego cmentarza prowadzony będzie ulicą Bałtycką następnie ul. Morgową. Wyjazd z cmentarza prowadzony będzie ulicą Cienistą w jednym kierunku z wyłączeniem pojazdów MPK i TAXI. Ulica Bałtycka, Morgowa oraz Kujawska będą ulicami jednokierunkowymi. Wjazd na ulice Kujawską odbywać się będzie od strony ulicy Morgowej. Wyjazd z ulicy Morgowej i Konfederatów Barskich na ulicę Żołnierzy I Armii WP odbywał się będzie tylko w prawo. Na czas zmiany organizacji ruchu przewiduje się przełączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Lwowska - Leszka Czarnego - Kujawska i Lwowska - Cienista - Olbrachta na sygnał pulsujący żółty. Sterowanie ruchem będzie realizowane przez policjantów.

CMENTARZ KOMUNALNY PRZY UL. LWOWSKIEJ - "POBITNO"

Ruch ulicami wokół tego cmentarza odbywał się będzie zgodnie z obecnie obowiązującymi oznakowaniami. Zmiana w organizacji ruchu nastąpi jedynie na skrzyżowaniu ul. Morgowej z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Na wjazdach z ul. Morgowej i Konfederatów Barskich w ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego zostaną ustawione znaki C-2 "Nakaz jazdy w prawo za znakiem". Natomiast na ul Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego zawracanie w rejonie cmentarza dopuszczone będzie dopiero na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego z ul. Solidarności. Nie będzie można będzie wykonywać skręcania i zawracania na skrzyżowaniu ulic: Morgowa - Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - Konfederatów Barskich (ustawione zostaną zapory). Nie przewiduje się innych dodatkowych oznakowań. Parkowanie pojazdów dozwolone będzie:

- na ul. Lwowskiej /patrząc w kierunku centrum Rzeszowa/ po prawej stronie jezdni za przejściem dla pieszych, które usytuowane jest na wysokości cmentarza,

- na ul. Armii Krajowej / patrząc w kierunku ul. Aleja Niepodległości / po prawej stronie jezdni,

- na Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego na prawych pasach ruchu obu jezdni do ul. Solidarności.

- na parkingu przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska zgodnie z obowiązującym tam oznakowaniem.

Na ulicy Polnej ( dojazd o bramy Cmentarza ) z uwagi na bardzo małą przepustowość będzie obowiązywał w czasie największego nasilenia ruchu zakaz ruchu pojazdów, który nie dotyczył będzie mieszkańców tej ulicy, zaopatrzeni na czas rozładunku towarów i pojazdów wiozących osoby niepełnosprawne.

Miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wysokości bramy wejściowej na cmentarz od strony ul. Lwowskiej i oznaczone jest odpowiednio znakiem D-18 z tabliczką T-29.

Największe nasilenie ruchu w rejonie tego cmentarza przewidywane jest na RONDZIE. Dlatego też będzie tam stały posterunek regulacji ręcznej ruchem wykonywanej przez policjantów ruchu drogowego.

W dniu 1 listopada będzie można korzystać z drogi łączącej ulice Nowoprojektowaną z ul. Załęską, a zatem będzie możliwość dojechania na cmentarz od strony północnej Rzeszowa. Na tym skrzyżowaniu zostanie wystawiony punkt sygnalizacji ręcznej.

CMENTARZ PRZY UL. WITOSA

Ruch pojazdów i osób pieszych ul. Witosa będzie odbywał się zgodnie z obecnie owiązującymi oznakowaniami. Na wysokości cmentarza i jego okolicy po obu stronach ul. Witosa będzie obowiązywał znak B-36 " zakaz zatrzymywania się". Pojazdy będą mogły parkować na parkingu przed cmentarzem i tam będzie wyznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Nad bezpieczeństwem w ruchu w okolicach tego cmentarza będzie czuwał patrol Policji, który w miarę potrzeby podejmie regulację ręczną ruchem.

CMENTARZ PRZY UL. KRAKOWSKIEJ

Ruch pojazdów będzie odbywał się zgonie z obowiązującymi oznakowaniami. Parkowanie będzie dozwolone tylko na parkingu przed cmentarzem, gdzie będzie wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych . W rejonie tego cmentarza nad całością czuwał patrol policyjny.