Niewielu kierowców zastanawia się nad specyfiką dróg, po których się poruszają. To błąd! Niektóre z rozwiązań, np. mosty, wiadukty i tunele, wymagają zachowania szczególnej ostrożności i dbałości o stan pojazdu. Ewentualne złamanie przepisów kodeksu drogowego w każdym z tych newralgicznych miejsc może zakończyć się groźnym wypadkiem lub skutecznym zablokowaniem ruchu na danym odcinku. W przypadku awarii pamiętaj o oznakowaniu miejsca postoju - W opisywanych miejscach postój wynikający z awarii pojazdu oznacz tak jak na pozostałych drogach (oprócz autostrad i dróg ekspresowych). W terenie zabudowanym włącz światła awaryjne, a przy ich braku – pozycyjne, i umieść za pojazdem lub na nim (na wysokości nie większej niż 1 m) trójkąt ostrzegawczy. Poza obszarem zabudowanym trójkąt ustaw za pojazdem w odległości od 30 do 50 m i włącz światła awaryjne lub pozycyjne.

Zawsze sprawdź, czy zmieścisz się w tunelu lub pod wiaduktem - Jeżeli jedziesz wysokim pojazdem lub przewozisz wystający z niego ładunek, przed wjazdem do tunelu lub pod wiadukt upewnij się, że zdołasz przejechać. Wielokrotnie słyszymy o tym, że jakiś niefrasobliwy kierowca zablokował przejazd, bo jego pojazd okazał się zbyt wysoki. Pamiętaj również o tym, że pod wieloma wiaduktami i w tunelach jeżdżą tramwaje, więc łatwo można zerwać przewody trakcyjne.Naprawiaj tylko te usterki, które można szybko usunąć - Jedną z najczęstszych awarii, z którą zazwyczaj można sobie szybko poradzić, jest przebicie opony. Jeżeli masz zapasowe koło, wystarczy je założyć i dość szybko można odblokować przejazd. W przypadku poważnych usterek, z którymi możesz sobie nie poradzić, nie trać czasu, tylko wezwij pomoc drogową, która odholuje auto w bezpieczne miejsce.

W razie problemów schroń się w bezpieczne miejsce i wezwij pomoc - W niektórych tunelach można znaleźć telefony alarmowe, takie same jak na autostradach. Jeśli twoja komórka nie ma zasięgu, możesz skorzystać z tego rozwiązania. Pamiętaj, by na drogach szybkiego ruchu nie pozostawać w unieruchomionym pojeździe. Udaj się do wyjścia awaryjnego lub przejdź za bariery energochłonne. Przed wjazdem do tunelu itp. upewnij się, że masz paliwo - Pracownicy czuwający nad bezpieczeństwem kierowców przejeżdżających przez tunele przypominają, by przed wjazdem sprawdzić ilość paliwa, bowiem przyczyną zablokowania ruchu jest dość często pusty bak. Ta sama zasada dotyczy przejazdu np. przez długie mosty.Zawsze zachowuj bezpieczną odległość między pojazdami - Poza obszarem zabudowanym, w tunelach dłuższych niż 500 m, pomiędzy samochodami należy zachować odstęp min. 50 m. Wymóg ten dotyczy aut o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz autobusów. Odległość między pozostałymi pojazdami musi wynosić co najmniej 80 m. Pamiętaj także o tym, że podczas zatrzymywania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego między pojazdami należy zachować odstęp nie mniejszy niż 5 m. Podczas opadów śniegu bądź bardzo ostrożny na każdej drodze - W czasie zalegania śniegu zatrzymanie i postój będą niebezpieczne na zwykłej ulicy! Stojące auta mogą bardzo utrudniać ruch. Policjant ma prawo ukarać za to mandatem! Pozostawione samochody bardzo często utrudniają odśnieżanie drogi.