Niedopuszczalne jest stosowanie środków smarnych na bazie węglowodorów lub krzemu. Przed zdjęciem opony z obręczy mechanizm zaworowy powinien zostać zdemontowany. Przy zakładaniu nowych opon powinno się założyć nowy zawór oraz (jeśli to konieczne) nową dętkę o odpowiednim rozmiarze. Wielu producentów zaleca wymianę zaworu przy każdym montażu opony. W wypadku opon kierunkowych i asymetrycznych należy bezwzględnie przestrzegać umieszczonych na boku opony wskazówek odnoszących się do kierunku rotacji i strony zewnętrznej. Uwaga - Niski profil nie jest dobry na wszystko Druga liczba w oznaczeniu rozmiaru opony (dwycyfrowa wartość po ukośniku) oznacza tzw. profil opony, czyli stosunek wysokości ściany bocznej do szerokości opony. Wartość ta waha się od 80 proc. (to tzw. profil bazowy lub podstawowy, w oponach serii 80 zdarza się więc pomijać to oznaczenie, pozostawiając np. tylko 155 R 13) do 50 proc., a przy większych rozmiarach koła - nawet do 35 proc. Czytaj dalej