Dzięki nowo opracowanej metodzie syntezy płynnych węglowodorów, można w łatwy sposób przetworzyć katalitycznie glicerol w odpowiednie substancje chemiczne, które mogą być stosowane jako "ekologiczne" paliwo dla silników spalinowych. Zsyntetyzowane węglowodory - alkany - mogą stać się alternatywą dla dziś stosowanych paliw, produkowanych z ropy naftowej, informuje "Green Chemistry".

"Ropa naftowa dostarcza obecnie około 37 procent energii, jaka jest każdego dnia zużywana na całym globie. " mówi profesor James A. Dumesic z amerykańskiego University of Wisconsin-Madison.

Międzynarodowa grupa naukowców współpracujących z prof. J. A. Dumesic'em z Brazylii (Universidade Federal de Uberlândia) oraz Danii (Technical University of Denmark) opracowała metodę pozyskiwania ekologicznego paliwa (płynnych węglowodorów), które można wyprodukować jako produkt odpadowy podczas przetwarzania biomasy, czyli roślin.

Substratem do syntezy węglowodorów jest glicerol (inaczej - alkohol trójwodorotlenowy), który może być pozyskiwany między innymi z roślin (odnawialne źródło energii).

Glicerol jest na drodze dwóch reakcji katalitycznych przetwarzany w węglowodory (alkany), które mogą być stosowane jako paliwo silnikowe. Pierwszym etapem jest przetworzenie glicerolu w produkt gazowy - tlenek węgla i wodór - po czym gaz ten jest na drodze syntezy Fischer-Tropsch'a katalitycznie zamieniany w płynne węglowodory (paliwo).

Naukowcom udało się tak zintegrować dwie odmienne reakcje katalitycznej syntezy, by produkt pierwszej mógł być bezpośrednim substratem dla drugiej reakcji (bez konieczności kosztownego oczyszczania gazów)

Według badaczy płynne węglowodory otrzymane za pomocą opracowanej przez nich reakcji, mają przewagę nad dotąd produkowanymi biopaliwami, gdyż mogą być stosowane w pojazdach bez jakiejkolwiek modyfikacji silników, a ich właściwości fizykochemiczne pozwalają na wykorzystanie istniejącej już infrastruktury (np. stacje benzynowe itp.). Dodatkowym atutem nowej metody syntezy jest możliwość wykorzystania produktów ubocznych syntezy, to jest metanolu i etanolu, przez co znacząco można obniżyć koszty produkcji "ekologicznego" paliwa.

Moto Vision Sport: Zobacz video relację z Rajdu Subaru!