Utarł się mit, że podczas egzaminu, w samochodzie będą w sumie jedynie dwie osoby: Ty i egzaminator. Wbrew pozorom, osób obecnych na egzaminie może być więcej, a ich ilość w określonych przypadkach jest zależna od twojej decyzji. Najbardziej typowym przypadkiem jest sytuacja, gdy będziesz chciał, aby w egzaminie brał udział również twój instruktor, który cię szkolił lub egzamin był dodatkowo nadzorowany przez innego egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora WORD (np. na wniosek zainteresowanego w przypadku egzaminowania osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia). W takiej sytuacji przy zapisywaniu się na egzamin będziesz musiał również załączyć dodatkowe wnioski.

Podczas egzaminu praktycznego, możesz również spotkać się z sytuacją, gdy w egzaminie będą uczestniczyć również: kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą, kandydaci na egzaminatorów (mają obowiązek uczestniczyć w co najmniej 20 egzaminach w charakterze obserwatora), osoby prowadzące nadzór nad egzaminowaniem w imieniu właściwego marszałka województwa, dyrektor WORD i osoby upoważnione przez dyrektora, tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana lub zapewniony przez ośrodek egzaminowania oraz tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu. Obecność tych osób musisz zaakceptować. Pamiętaj o tym, że obecny podczas egzaminu twój instruktor, nie może udzielać ci porad czy wskazówek, ponieważ byłoby to odebrane jako przeszkadzanie w prowadzeniu egzaminu. W takiej sytuacji egzaminator ma prawo nakazać instruktorowi opuszczenie pojazdu egzaminacyjnego lub placu manewrowego ośrodka egzaminowania.