• pełne dane darczyńcy (w tym adres, numery PESEL i NIP); pełne dane obdarowanego (jw.);oznaczenie przedmiotu darowizny (a więc markę, model i typ samochodu, numer identyfikacyjny VIN) oraz oświadczenie darczyńcy, że jest on wolny od praw osób trzecich;oświadczenie darczyńcy o nieodpłatnym przekazaniu przedmiotu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny;stwierdzenie o wydaniu pojazdu wraz z kluczykami, dokumentami itd.
  • dowód osobisty;dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeśli była wydana);dotychczasowe tablice rejestracyjne (chyba że, co w wypadku darowizn zdarza się często, darczyńca i obdarowany mieszkają w obszarze działania tego samego wydziału komunikacji);dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Podatek od darowiznUdzielenie i przyjęcie darowizny może wiązać się z koniecznością zapłacenia przez obdarowanego podatku od spadków i darowizn. To, czy go zapłacimy i jaka będzie jego wysokość, zależy od wartości darowizny oraz od przynależności darczyńcy i obdarowanego do określonej grupy podatkowej. Przynależność ta wynika ze stopnia pokrewieństwa. Generalna zasada jest prosta: im dalsze pokrewieństwo, tym niższe limity kwot wolnych od podatku, a wyższy podatek od kwoty przekraczającej limit.Masz prawo do:Przekazania darowizny dowolnej osobie i przyjęcia darowizny od dowolnej osoby. W zależności od stopnia pokrewieństwa obowiązują różne limity kwot darowizny wolnych od podatku oraz różne skale opodatkowania dla kwot przekraczających te limity (por. "Podatek od darowizn"). Wszelkie limity wysokości darowizny dotyczą darowizn pochodzących od tej samej osoby (jednego darczyńcy). Jeśli darowizn przekazanych przez jedną osobę było kilka, wówczas zlicza się ich wartość w okresie 5 lat poprzedzających ostatnią z nich. Jeśli łączna wartość przekroczy kwotę wolną od podatku, powstaje zobowiązanie podatkowe. Zwolnienia z podatku darowizny przekazanej najbliższym i otrzymanej od najbliższych niezależnie od jej wysokości! Prawo to jest jednak obwarowane ograniczeniami (por. "Jak nie zapłacić").Zrezygnowania z usług notariusza przy sporządzaniu umowy darowizny samochodu (lub innego pojazdu). Umowa spisana samodzielnie staje się ważna, jeśli przyrzeczone w niej świadczenie zostało spełnione. Dla porządku najlepiej zawrzeć w umowie stwierdzenie, że w dniu jej podpisania samochód przekazany został obdarowanemu.Wyboru najkorzystniejszej dla siebie formy opodatkowania i skorzystania z pomocy specjalistów z Krajowej Informacji Podatkowej. Numer infolinii (z tel. stacjonarnego): 0 801 055 055. Adres internetowy: www.kip.mofnet.gov.pl.Używania szarych komórek we własnym interesie. Zamiast darować drogi (droższy niż 9637 zł) samochód synowej, lepiej przekazać go (bez podatku) synowi, by potem on podarował go (także bez podatku) swojej małżonce. Jak nie zapłacić?Jeśli otrzymałeś darowiznę od najbliższych, możesz wystąpić o zwolnienie z podatku bez względu na jej wysokość. Niezależnie od ogólnych zasad opodatkowania spadków i darowizn obecna ustawa zwalnia od podatku przekazanie w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych małżonkowi, wstępnym, zstępnym, pasierbowi, rodzeństwu, ojczymowi i macosze. Uwaga 1: wbrew pozorom krąg najbliższych nie jest w tym wypadku tożsamy z tzw. I grupą podatkową (por. ramka "Podatek od darowizn"). Do całkowitego i nielimitowanego zwolnienia z podatku nie kwalifikują się darowizny na rzecz zięcia, synowej oraz teściów. Wynika stąd praktyczny wniosek: obdarowując zamężne dzieci, należy wyraźnie zaznaczyć, że to darowizna na rzecz syna czy córki (a nie zięcia czy synowej).Uwaga 2: aby skorzystać ze zwolnienia, należy w ciągu miesiąca od dokonania darowizny (czyli np. przekazania auta) złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie na druku SDZ-1. Przekroczenie terminu skutkuje opodatkowaniem na zasadach ogólnych!