Auto jako darowizna - Jak uniknąć płacenia podatku

Auto Świat
Najczęściej spotykane sytuacje to przekazywanie auta dzieciom przez rodziców i wnukom przez dziadków, bywają też hojni rodzice chrzestni,ale i dzieci pamiętające o rodzicach wcale nie należą do rzadkości. Procedurę przekazania samochodu zacząć należy od spisania umowy darowizny. Wprawdzie ogólne przepisy prawa wymagają, aby oświadczenie darczyńcy miało formę aktu notarialnego, ale w praktyce konieczność wizyty u notariusza łatwo ominąć. Jest tak dlatego, że samochód (jak i każdy inny pojazd) należy do rzeczy, w wypadku których umowa darowizny zawarta bez udziału notariusza staje się ważna, jeśli tylko przyrzeczenie w niej zawarte zostało spełnione, tzn. auto przekazane zostało obdarowanemu. Tak więc wystarczy samodzielnie spisać umowę i zawrzeć w niej informację o wydaniu pojazdu z kluczykami i dokumentami.Następny krok to wizyta w urzędzie skarbowym, gdzie składamy druk SD-3 oraz umowę darowizny.Nieco inaczej postępujemy, gdy auto podarowane zostało przez osobę najbliższą, a jego wartość przekracza limit podatkowy (co powoduje konieczność zapłacenia podatku). Wtedy występujemy o zwolnienie z opodatkowania (druk SD-Z1).Po załatwieniu spraw w urzędzie skarbowym udajemy się do wydziału komunikacji. Procedura rejestracji używanego auta nabytego w drodze darowizny nie różni się w niczym od rejestracji samochodu na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Nie ma znaczenia, czy auto przekazane zostało przez osobę mieszkającą na stałe w Polsce czyza granicą, z tym że w stosunku do samochodów zarejestrowanych poza Polską stosują się odpowiednio wszelkie przepisy dotyczące aut sprowadzonych do kraju. W tym wypadku warto wcześniej sprawdzić, co potrzebne będzie darczyńcy do wyrejestrowania samochodu. Niemieckim urzędom wystarcza np. potwierdzenie rejestracji przez polski urząd komunikacji. Z zagranicyBędący przedmiotem darowizny samochód zarejestrowany za granicą rejestruje się tak, jak każde inne auto sprowadzone z zagranicy. Jedyna istotna różnica polega na tym, że zamiast faktury czy umowy kupna-sprzedaży jako dowód własności przedstawiamy w urzędzie komunikacji umowę darowizny. Poza tym potrzebne będą:zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (tzw. pierwszego badania w kraju) wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą;dowód rejestracyjny (lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą);dowód odprawy celnej przywozowej, jeśli pojazd sprowadzony został spoza Unii Europejskiej;dokument potwierdzający zapłatę akcyzy (z urzędu celnego), jeśli pojazd sprowadzony został z kraju członkowskiego Unii Europejskiej;zaświadczenie wystawione przez urząd skarbowy potwierdzające uiszczenie podatku VAT (jeśli auto sprowadzono z UE) lub brak obowiązku zapłaty (VAT-25);dowód wpłaty 500 zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(BGK III O/W-wa 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014) zawierający dane identyfikacyjne (numer VIN) pojazdu;dowód zawarcia ubezpieczenia OC;dowód osobisty właściciela pojazdu.

Katalog Samochodów Auto Świat