Dowód rejestracyjny jest dokumentem potwierdzającym, kto jest właścicielem auta, znajdują się w nim też bardzo dokładne parametry pojazdu i informacje o dodatkowym wyposażeniu. Wybraliśmy najczęściej powtarzające się pytania dotyczące tego dokumentu spośród tych, które trafiają do redakcji. Odpowiedzi na nie znajdziecie poniżej.

Jakie są konsekwencje jazdy bez dowodu rejestracyjnego?

Brak dokumentu podczas kontroli policyjnej kończy się mandatem w wysokości 50 zł (taką samą karę dostaniecie za brak potwierdzenia zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC i prawa jazdy).

Co to jest tymczasowy (miękki) dowód rejestracyjny?

Ten dokument otrzymuje nowy właściciel pojazdu na czas do wydania właściwego dowodu rejestracyjnego. To, czy dokument jest już gotowy do odbioru, można sprawdzić w internecie, na stronie: info-car.pl, po wpisaniu numeru dowodu rejestracyjnego i 5 ostatnich cyfr numeru nadwozia.

Jak długo można jeździć z tzw. miękkim dowodem?

Tymczasowy dowód rejestracyjny może być wydany na 30 dni. Zwykle właściwy dowód jest gotowy już po kilkunastu dniach, jednak w sytuacji, gdy sprawy się przeciągają, urzędnik może przedłużyć ważność pozwolenia czasowego jednorazowo o 14 dni.

Co zrobić, gdy skończy się miejsce na stemple potwierdzające okresowe badania techniczne?

Jeśli w dowodzie rejestracyjnym skończy się miejsce na wpisy z okresowych badań technicznych, właściciel auta musi na własny koszt wyrobić wtórnik dokumentu (54,50 zł). Można to zrobić zarówno przed wygaśnięciem ważności ostatniego wpisu, jak i po nim. W urzędzie właściciel auta (lub upoważniona przez niego osoba) musi przedstawić następujące dokumenty:

– stary dowód rejestracyjny;

– jeśli termin badania wpisany w dokumencie jest już nieaktualny, konieczne będzie zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów o tym, że auto pozytywnie przeszło okresowe badanie techniczne;

– kartę pojazdu, jeśli była wydana;

– dokument tożsamości do wglądu.

W jakich sytuacjach trzeba wymienić dowód rejestracyjny?

Dowód rejestracyjny wymienia się zawsze po przerejestrowaniu samochodu na kolejnego właściciela i w sytuacji, gdy skończy się miejsce na wpisy dotyczące ważności okresowego przeglądu technicznego, ale powinno się to zrobić też zawsze po zmianie adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, zmianie jego nazwiska lub nazwy firmy. Taki obowiązek ciąży także na właścicielach aut z tzw. czarnymi blachami (czyli wydanymi przed 1 maja 2000 r.) w sytuacji, gdy jedna z tablic zostanie skradziona. W tym przypadku koniecznie trzeba wymienić dowód i obie tablice rejestracyjne.

Jakie informacje muszą się znaleźć w dowodzie rejestracyjnym?

W dowodzie powinny pojawić się adnotacje dotyczące montażu haka i instalacji LPG oraz dopisania współwłaściciela. Nie wymaga to wymiany dokumentu. Uwaga: zmiany danych i adnotacji w dowodzie rejestracyjnym można dokonać jedynie w urzędzie, który wydał dowód rejestracyjny.

Błędne dane w dowodzie rejestracyjnym – jak to wyprostować?

Wbrew pozorom uporządkowanie bałaganu w danych dowodu rejestracyjnego (jeśli nie zauważycie tego zaraz po jego wydaniu) nie jest takie proste. Z doświadczenia wiemy, że często cała sprawa trafia do naczelnika danego wydziału komunikacji. Jeśli problem dotyczy danych samochodu, np. mas auta (błędy często są wykrywane podczas montażu haka), to właściciel zwykle jest kierowany przez urzędników na dodatkowe badanie, które ma ustalić rzeczywiste dane techniczne (koszt: 51 zł).

Jak odzyskać dowód rejestracyjny zatrzymany podczas kontroli policyjnej?

W sytuacji zatrzymania dowodu rejestracyjnego z powodu nieważnego badania technicznego lub złego stanu pojazdu policjant wydaje pokwitowanie, określające przyczynę zatrzymania. Najczęściej ważne jest ono przez 7 dni i pozwala na ewentualne naprawienia samochodu i dojechanie do stacji kontroli pojazdów. Następnie z dokumentem z tej stacji trzeba się udać do wydziału komunikacji we właściwym starostwie (w Warszawie – do urzędu dzielnicy).

Tam należy wystąpić o zwrot dowodu rejestracyjnego. Nie wymaga to wnoszenia żadnych opłat. Jeśli dowód jest już w wydziale (policja ma 7 dni na wysłanie), zostanie on wam zwrócony w zamian za oryginał zaświadczenia ze stacji oraz policyjne pokwitowanie. Wówczas należy pojechać do stacji kontroli pojazdów, żeby tym razem uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym. Do tego właśnie przyda się kserokopia wyniku badania technicznego.

Naszym zdaniem

Zanim odbierzecie dowód rejestracyjny, sprawdźcie, czy urzędnicy nie pomylili się podczas wpisywania danych. Z doświadczenia wiem, że wyprostowanie takich błędów jest później problematyczne i czasochłonne.