Dlatego też na tym terytorium legalnie mogą prowadzić dany pojazd wyłącznie osoby wymienione w dokumencie ubezpieczenia.Powinniście Państwo zatem wcześniej zadbać by Wasze wspólne dane osobowe były podane w dokumencie ubezpieczenia.Jerzy BiedaInter partner Assistance Polska S.A.