• Dziecko w wieku do 10 lat jadące rowerem pod opieką osoby dorosłej traktowane jest przez przepisy jako pieszy
  • Piesi nie mają prawa przebywać na drodze dla rowerów
  • Nielegalne, choć nagminne, jest też też poruszanie się po drodze dla rowerów hulajnogą lub podobnym pojazdem

Droga dla rowerów jest przeznaczona do ruchu rowerów – żadne inne pojazdy nie mogą poruszać się po niej zgodnie z prawem. W praktyce drogami dla rowerów jeżdżą rolkarze, wrotkarze, itp. osoby traktowane przez przepisy jako piesi. W sumie nie ma problemu, dopóki nie dojdzie do zderzenia z rowerzystą, który w takim wypadku będzie występował w roli poszkodowanego.

Rowerzysta co do zasady ma jechać drogą dla rowerów, a jeśli jej nie ma – jezdnią. Od tej zasady są jednak wyjątki, w pewnych sytuacjach rowerzysta, pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pieszym, ma prawo jechać chodnikiem (np. wtedy, gdy na jezdni obowiązuje limit prędkości wyższy niż 50 km/h).

Dziecko na drodze dla rowerów nielegalnie!

Są i takie sytuacje, gdy rowerzysta nie ma prawa jechać drogą dla rowerów. Dotyczy to bardzo młodego rowerzysty w wieku do 10 lat, który znajduje się pod opieką osoby dorosłej. Jest tak dlatego, że takie dziecko definiowane jest przez Kodeks drogowy jako... pieszy.

Oznacza to, że dziecko jadące na rowerze pod opieką osoby dorosłej powinno jechać chodnikiem. Osoba, która jedzie na rowerze, opiekując się dzieckiem jadącym na rowerze, może (choć nie musi) też jechać chodnikiem.

Oznacza to także, że małe dziecko na rowerze jadące pod opieką osoby dorosłej ma prawo przejeżdżać po przejściu dla pieszych na rowerze – gdyż formalnie jest pieszym.

A co z dzieckiem w wieku do 10 lat jadącym rowerem bez opieki osoby dorosłej? Choć nie wynika to wprost z Kodeksu drogowego, można przyjąć, że także nie może ono jechać drogą dla rowerów, gdyż nie ma ono uprawnień do kierowania rowerem po żadnej drodze publicznej bez opieki, ponieważ nie ma... prawa jazdy. Karta rowerowa wydawana jest po ukończeniu 10 roku życia. Bez karty rowerowej rowerem po drodze publicznej mogą jeździć wyłącznie osoby pełnoletnie.

Hulajnogi na drogach dla rowerów także niezgodnie z prawem!

Warto wiedzieć: choć dużo mówi się o tym, że ministerstwo infrastruktury pracuje nad przepisami dopuszczającymi do ruchu hulajnogi elektryczne i mają one „zostać skierowane” na drogi dla rowerów, na razie mamy do czynienia wyłącznie z projektami, a nie z obowiązującym prawem. Oznacza to, że wszystkie inne niż rower pojazdy znajdujące się na drodze dla rowerów poruszają się to drogą nielegalnie. Nie ma problemu, dopóki się nic nie stanie. Jeśli jednak dojdzie do wypadku jadącego hulajnogą z rowerzystą, rowerzysta może twierdzić (zgodnie z prawem), że jadący hulajnogą... znajdował się na tej drodze wbrew przepisom i przyczynił się w ten sposób do wypadku.