Foto: Auto Świat
Mandat i co dalej?

strona 2

Foto: Auto Świat
Mandat i co dalej?
  1. - nieprzyjęcia grzywny nałożonej w postaci mandatu karnego, jeżeli jesteś przekonany, że nie popełniłeś zarzucanego ci czynu, nie zgadzasz się z przedstawioną przez funkcjonariusza kwalifikacją prawną bądź też uważasz, że wysokość grzywny jest nieadekwatna do wykroczenia.- nieprzyjęcia mandatu, jeśli sądzisz, że na drodze nie ma możliwości wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia albo pomoc ze strony prawnika (adwokata) może poprawić twoją sytuację. Każdy może dochodzić swoich praw przed sądem.- uchylenia mandatu, jeśli grzywna nałożona została za czyn niebędący wykroczeniem (wymaga odwołania się w ciągu 7 dni od otrzymania mandatu do sądu, na obszarze którego grzywna została nałożona).- wystąpienia do urzędu skarbowego z prośbą o rozłożenie należności wynikającej z niezapłaconej grzywny na raty. Musi być ona jednak rozsądnie uzasadniona – urząd może przychylić się do prośby sporadycznie dorabiającego studenta, ale na pewno nie uwzględni błagań ukaranego, który zarabia miesięcznie kilka tysięcy złotych. Z takim wnioskiem najlepiej wystąpić natychmiast po otrzymaniu wezwania do zapłaty, a nie po otrzymaniu piątego upomnienia czykiedy poborca puka już do drzwi.