Termin zmiany przepisów i tak został przesunięty o miesiąc. Zgodnie z nowymi przepisami istnieje możliwość odliczenia 100 proc. VAT od auta osobowego, części i paliwa. Trzeba tylko pamiętać o kilku istotnych warunkach.

Nowością jest to, że nie będzie już konieczna homologacja ciężarowa. Przedsiębiorcy mogą odpisać pełen podatek VAT w przypadku każdego pojazdu osobowego, bez względu na ładowność i typ nadwozia. Oczywiście, przywilej ten będzie obarczony pewnymi ograniczeniami – auto można wykorzystywać wyłącznie w celach firmowych. Taka forma rozliczenia wymaga także spełnienia kilku warunków.

Przede wszystkim samochód trzeba będzie zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego, po drugie musi być prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu (nie dot. konstrukcji, które uniemożliwiają użycie ich do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, np. pojazdy specjalistyczne).

Dokument taki będzie musiał zawierać:

  • numer rejestracyjny pojazdu,opis trasy (skąd – dokąd),numerację kolejnych wpisów,datę i cel wyjazdu,liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,potwierdzenie podpisem autentyczności wpisu.

Wspomnianą ewidencję będzie można prowadzić w formie elektronicznej. Rzetelność ewidencji mają weryfikować urzędnicy skarbówki – w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub nieokazania ewidencji do kontroli przedsiębiorcy może grozić kara. Grzywna za przestępstwa skarbowe wynosi od 10 do 720 tzw. stawek dziennych – wysokość kary nie może być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia ani wyższa niż jej 400-krotność.

50 proc. VAT-u odliczysz od auta firmowego używanego także prywatnie - przedsiębiorcy, którzy zdecydują się wykorzystywać samochody firmowe (osobowe)także w celach prywatnych, po 1 kwietnia również zyskają wolną rękę w wyborze auta – homologacja ciężarowa będzie zbędna. Jednak w tym przypadku odpiszą tylko 50 proc. wartości podatku VAT od ceny zakupu samochodu, bez ograniczenia kwotowego. Ustawa mówi tu o zasadzie 50-50-50, czyli możliwości odliczenia 50 proc. od: ceny zakupu pojazdu, kosztów utrzymania (m.in. serwisu i części zamiennych) oraz paliwa. Jednak w tym samym dokumencie ustawodawca zawarł kolejne ograniczenie dotyczące odpisów podatku od paliwa. Zgodnie z nim nie będzie to możliwe aż do 30 czerwca 2015 r. Przewidziano jednak wyjątki, których to nie dotyczy – chodzi o samochody o odpowiednio określonej ładowności. Zaliczają się do nich auta osobowe, w których liczba siedzeń (łącznie z miejscem dla kierowcy) wynosi:

1, jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg;2, jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg;3, jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg;4 i więcej przy ładowności powyżej 500 kg.

VAT od paliwa w 3 wariantach

To, jaką część podatku VAT uda się odliczyć od paliwa po 1 kwietnia 2014 r., zależy głównie od tego, jak będzie użytkowany samochód. W przypadku samochodów innych niż ciężarowe o dmc do 3,5 t używanych wyłącznie w celach firmowych, przedsiębiorca odliczy cały VAT od paliwa. Jednakkonieczne będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji pojazdu, a za nieprawidłowości będą grozić grzywny. Z kolei, jeśli auto osobowe będzie spełniać też rolę prywatnego, firma odpisze tylko połowę VAT-u od paliwa, ale dopiero po 30 czerwca 2015 roku. Ci, którzy zechcą skorzystać z odpisu wcześniej, będą musieli kupić auto z konkretną, określoną w ustawie ładownością, uzależnioną od liczby miejsc. Dziś warunki te spełniają m.in. osobówki z homologacją ciężarową.

CZYTAJ WIĘCEJ: