Hestia nie zgodziła się na naprawę, powiedzieli mu, że ma zrobić jeszcze jeden kosztorys ale z części zamiennych i kosztnaprawy wyniósł 25.469,26 z VAT. I Hestia także odrzuciła ten kosztorys. Wartość rynkowa samochodu na dzien wypadku wyniosła 25.500,00. Hestia wypłaciła mi odszkodowanie w wysokości 13.600,00 a reszta to frak samochodu, czyli 11.900,00. Ja chcę naprawiać samochód bo jest mibardzo potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej, zarabia on na mnie i nie tylko. Napisałem odwołanie i teraz Hestia mi powiedziała, że na decyzję muszę czekać od 4-6 tygodni. Nie wiem co dalej robić, proszę o jakąś pomoc, bo ja jestem za naprawą jak i właściciel EFL. Mam jeszcze jedno pytanie czy Hestia jest zobowiązana mi wypłacić pięniądze za tak zwane straty,które poniosłem ja i moja firma z powodu braku środka transportuMichałOdpowiedź:Szanowy Panie Michale,W przypadku gdy kosztorys naprawy Pana samochodu nie przekracza 100% jego wartości przed szkodą wówczas ma Pan pełne prawo naprawiać pojazd aż do jego wartości i nie wyrażać zgody ubezpieczycielowi sprawcy na rozliczenie szkody jako całkowitej zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2006r. ( sygn. akt III CZP 76/05 ) oraz Art.363 §1 Kodeksu Cywilnego w którym mowa, że "naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej…."Dodatkowo Ubezpieczyciel sprawcy jest zobowiązany do pokrycia Panu wszystkich strat spowodowanych brakiem możliwości korzystania z uszkodzonego środka transportu. W tym przypadku znajduje zastosowanie zasada pełnego odszkodowania. Potwierdził to Sąd Najwyższyw uchwale z dnia 12.10.2001r. ( sygn. akt III CZP 57/01 ) gdzie uznał, że odszkodowanie za uszkodzenie samochodu z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych musi obejmować m.in. poza kosztami naprawy pojazdu także koszty handlowe, czyli ubytek wartości pojazdu naprawionego wskutek wypadku.Zasada pełnego odszkodowania oznacza więc obowiązek naprawienia szkody przez Ubezpieczyciela sprawcy za rzeczywiście poniesione koszty ( np.wynajem pojazdu zastępczego ) a także zwrot utraconych korzyści.Jerzy BiedaInter Partner Assistance Polska S.A