• Kradzież paliwa autem na tablicach byłego właściciela czy zbieranie mandatów – to zdarza się naprawdę często
  • Wezwanie do zapłacenia mandatu to wcale nie największy problem
  • Nie daj się ponieść emocjom, sprawdź i dokładnie zapisz dane nabywcy

Choć przepisy jasno mówią, że nabywca ma 30 dni na przerejestrowanie auta na siebie, to i tak często się zdarza, że samochód przez kolejne lata jeździ z tablicami poprzedniego właściciela. Wiele aut przechodzi nawet kilka razy z rąk do rąk bez zmiany numerów rejestracyjnych. Dzieje się tak dlatego, że ryzyko kary dla osoby, która nie dopełni tego obowiązku, jest niewielkie. Nie ma żadnego konkretnego przepisu określającego karę za nieprzerejestrowanie auta w terminie.

Nie oznacza to całkowitej bezkarności – bywa, że np. policjant zatrzyma dowód rejestracyjny za niezgodność danych w dokumentach ze stanem faktycznym i ukarze mandatem lub skieruje sprawę do sądu, powołując się na ogólny przepis o „wykroczeniu przeciwko innym przepisom Kodeksu drogowego” (art. 97 Kodeksu wykroczeń, na podstawie którego można nałożyć grzywnę do 3000 zł), ale tak dzieje się zwykle wtedy, gdy dojdzie do wypadku lub kolizji. Bardziej prawdopodobna jest kara za niedotrzymanie 14-dniowego terminu na zgłoszenie zakupu w urzędzie skarbowym.

Niestety, ale w praktyce z powodu zaniechań nabywcy ucierpieć też może sprzedawca samochodu. Częsty przypadek: po miesiącach lub nawet latach od sprzedaży auta w skrzynce pocztowej pojawia się np. zdjęcie z fotoradaru albo wezwanie związane z nieprawidłowym parkowaniem samochodu. Zdarzają się też znacznie poważniejsze problemy – np. nieoczekiwana wizyta policji w domu i zarzuty karne za zatankowanie samochodu bez płacenia czy za ucieczkę z miejsca wypadku.

Trzeba jednak powiedzieć, że taka sytuacja to zwykle efekt zaniedbań także ze strony osoby, która sprzedała auto – można tego uniknąć, zgłaszając niezwłocznie po sfinalizowaniu transakcji sprzedaż pojazdu w wydziale komunikacji. Z drugiej jednak strony zawodność systemu informatycznego CEPiK jest legendarna, może się więc zdarzyć, że mimo zgłoszenia informacja w systemie zaginie i dopóki auto nie zostanie przerejestrowane, tylko były właściciel wciąż figuruje w ewidencji.

Najważniejsza rada: jeśli przyjdzie do was korespondencja urzędowa związana ze sprzedanym już autem, nie ignorujcie jej – poinformujcie zgłaszającą się do was instytucję o zbyciu samochodu. Warto też w takiej sytuacji upewnić się, że wydział komunikacji odnotował zmianę właściciela.

Sprzedałeś auto - poinformuj o tym swojego ubezpieczyciela

Uwaga! O sprzedaży auta należy też w ciągu 14 dni poinformować ubezpieczyciela, u którego mieliśmy wykupioną polisę OC. To wprawdzie też obowiązek ustawowy, który nie został obwarowany żadną konkretną karą, ale i tak warto dla własnego dobra go dopełnić. Dlaczego? Nabywca przejmuje naszą polisę OC i jeśli nie zgłosimy tego faktu ubezpieczycielowi, to gdy nowy właściciel spowoduje szkodę, zostanie ona dopisana do naszego konta.

Dane o szkodach trafiają do bazy, z której korzystają ubezpieczyciele – w sytuacji próby wykupienia kolejnej polisy może się okazać, że dostaniemy zwyżkę stawki za szkodowość. Historię szkód z polisy OC można sprawdzić za pośrednictwem strony www.ufg.pl – jeśli w ciągu ostatnich kilku lat sprzedaliście auto, nie zgłaszając tego ubezpieczycielowi, warto to zrobić! Gdy się okaże, że na liście są szkody, do których się nie poczuwacie, wyjaśnijcie to jak najszybciej, bo zła historia ubezpieczeniowa to czynnik, który powoduje znaczny wzrost ceny polis!

Do momentu zgłoszenia sprzedaży auta ubezpieczycielowi wraz z nowym nabywcą solidarnie odpowiadasz za opłacenie składki, dopiero po zgłoszeniu obowiązek ten w całości przechodzi na nowego właściciela. To ważne, jeśli np. składka była opłacana w ratach – może się okazać, że musisz je płacić, mimo że nie masz już od dawna samochodu.

O tym musisz pamiętać po sprzedaży auta

  • Podpisując umowę, sprawdź dokumenty nabywcy i upewnij się, że jego dane są poprawnie zapisane na umowie. Bez dokładnych i kompletnych danych nabywcy nie uda się skutecznie zgłosić sprzedaży auta w urzędzie i u ubezpieczyciela!
  • W umowie zapisz datę, a nawet godzinę transakcji, żeby uniknąć odpowiedzialności za cudze wykroczenia.
  • Zachowaj umowę kupna-sprzedaży samochodu, bo może się okazać bardzo potrzebna nawet po upływie wielu lat.
  • Niezwłocznie po zbyciu auta poinformuj o tym fakcie wydział komunikacji (osobiście lub przez internet, przez platformę obywatel.gov.pl) oraz ubezpieczyciela, u którego miałeś wykupioną polisę OC (masz na to 14 dni).
  • Jeśli przyjdzie wezwanie np. z CANARD-u (operatora systemu fotoradarowego), nie ignoruj go, ale odeślij dane nabywcy.

Jak zgłosić sprzedaż auta w urzędzie?

W ciągu 30 dni od transakcji zgłoś się do wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowano pojazd. Może być to: starostwo powiatowe, urząd miasta (jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu) lub urząd dzielnicy (jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie).

Będą potrzebne: zawiadomienie o zbyciu pojazdu (druk dostaniesz w urzędzie lub pobierzesz z jego strony internetowej), dowód osobisty lub paszport oraz dokument, który potwierdza zbycie pojazdu, na przykład umowa kupna-sprzedaży pojazdu albo umowa darowizny. Usługa jest wykonywana bezpłatnie i od ręki.

Jak zgłosić sprzedaż auta przez internet?

Uwaga! Do załatwienia sprawy przez internet potrzebne są tzw. profil zaufany oraz skan umowy. Umowę możesz zeskanować za pomocą smartfona z odpowiednią aplikacją.

Wejdź na stronę epuap.gov.pl, wybierz zakładkę „Strefa klienta”. W oknie wyszukiwarki wpisz „zawiadomienie o zbyciu pojazdu” lub znajdź tę usługę w odpowiednim menu. Kliknij link, a następnie wybierz przycisk „załatw sprawę”. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego, który możesz założyć w urzędzie lub – jeśli korzystasz z bankowości internetowej – za pośrednictwem strony twojego banku. Po zalogowaniu system przeniesie cię na platformę ePUAP. Zaadresuj zawiadomienie do urzędu, w którym jest zarejestrowane auto.

Wypełnij zawiadomienie i dołącz skan dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu. Kliknij „Dalej”, a potem „Podpisz”. Wyślij zawiadomienie. Wyświetli się komunikat, że twoje zawiadomienie zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Jak zgłosić sprzedaż auta firmie ubezpieczeniowej?

Na zgłoszenie sprzedaży masz 14 dni. U większości ubezpieczycieli możesz to zrobić na 4 sposoby:

  • składając odpowiednie oświadczenie w oddziale lub u przedstawiciela firmy,
  • za pośrednictwem formularza na stronie internetowej towarzystwa,
  • drogą mejlową lub listownie, wysyłając oświadczenie na adres ubezpieczyciela, najlepiej listem poleconym.

Radzimy skorzystać z formularza udostępnionego przez ubezpieczyciela, dzięki temu będziecie mieli pewność, że podaliście wszelkie wymagane dane.

Uwaga! Jeżeli nabywca sam zrezygnuje z kontynuacji waszej polisy, będziecie mogli odzyskać pieniądze za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Naszym zdaniem

Większość z nas nie lubi kontaktów z urzędami, ale czasem trzeba się przemóc. Zgłoszenie sprzedaży auta, choć zajmuje trochę czasu i wiąże się z biurokratyczną mitręgą, to jednak pozwala uniknąć wielu problemów, na które możemy być narażeni, jeśli sprzedamy samochód komuś nieuczciwemu. Odkręcenie wszystkiego po fakcie jest trudniejsze.