Co to jest rękojmia KC?

Definicję rękojmi za wady określa art. 556 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną”. Zapis ten sprawia, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, jeśli poprzedni właściciel pojazdu ukrył przed nami jego faktyczny stan. Zanim nabędziemy samochód, powinniśmy dokładnie sprawdzić, co to jest rękojmia za wady, żeby wiedzieć, w jakich konkretnie sytuacjach możemy domagać się rekompensaty ze strony sprzedawcy. Istnieje bowiem kilka przypadków, kiedy ten rodzaj ochrony nie działa.

Kiedy ma zastosowanie rękojmia KC?

Instytucja rękojmi to szczególnego rodzaju odpowiedzialność zbywcy za wady rzeczy sprzedanej. Ze względu na to, że nieprawidłowości można rozumieć w różny sposób, wyodrębniono kilka ich przykładów. Za wadę fizyczną uznaje się rzecz niemającą własności, którymi powinna się charakteryzować ze względu na umowę, przeznaczenie przedmiotu i okoliczności. Jest nią także brak takich cech, mimo że sprzedawca zapewniał o ich obecności. Może się zdarzyć, że kupiliśmy produkt nienadający się do określonego wcześniej celu albo brakuje w nim jakichś części. Z kolei za wadę prawną uznaje się sytuację, w której zbywca sprzedał nam pojazd nienależący do niego. Jeśli zauważymy jedną z powyższych nieprawidłowości, możemy domagać się, by została zastosowana rękojmia. KC jasno wskazuje, że odpowiedzialność dotyczy osoby sprzedającej zarówno nowe, jak i używane rzeczy.

Ile trwa rękojmia KC?

Jeżeli nabyliśmy pojazd i dopiero po kilku miesiącach zauważyliśmy nieprawidłowości w jego działaniu, to jeszcze nic straconego. Ile trwa rękojmia za wady? Rozpoczyna się ona w momencie podpisania umowy kupna-sprzedaży, a my mamy zazwyczaj 2 lata, żeby zgłosić usterkę. Odpowiedzialność ta może być bezterminowa pod warunkiem, że mamy do czynienia z wadami zatajonymi podstępnie. Nazwą tą określa się wady fizyczne i prawne, które sprzedawca ukrył w taki sposób, aby ich wykrycie było niemożliwe podczas zakupu. Przykładem jednej z nich jest korekta przebiegu.

Co może zrobić kupujący, kiedy zauważy wadę?

Jeżeli nabyliśmy wadliwy samochód, możemy domagać się zadośćuczynienia od sprzedającego, powołując się na instytucję, jaką jest rękojmia. KC daje do wyboru cztery możliwości działania. Na początek warto zażądać od zbywcy niezwłocznego naprawienia usterki lub wymiany produktu na nowy. W przypadku kiedy osoba nie będzie chciała udostępnić nam innego, pozbawionego wad pojazdu albo zreperowane przez nią elementy ponownie się zepsują, możemy złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Pamiętajmy, że obydwa powyższe kroki są ostatecznymi i mają zastosowanie dopiero wtedy, gdy poprzednie działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Kiedy nie działa rękojmia za wady?

Doświadczeni handlarze pojazdów wiedzą, co to jest rękojmia za wady, dlatego wprowadzają do umów zapisy ograniczające lub wyłączające działanie opisywanej odpowiedzialności. Formuły mają różnorodną postać, jednak powinniśmy dokładnie je przeczytać, żeby dowiedzieć się, czy faktycznie rękojmia nie będzie miała zastosowania. Zapisy mówiące o tym, że kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego samochodu, są zbyt ogólne i na ich podstawie nie można wyłączyć naszych praw z tytułu rękojmi. Taką moc mają precyzyjniejsze oświadczenia zawierające informacje o tym, że obydwie strony zgadzają się na niestosowanie przepisów z art. 556 KC oraz że zobowiązujemy się nie zgłaszać żadnych roszczeń do sprzedającego zgodnie z art. 558 KC. Podczas kupna samochodu rozsądnym rozwiązaniem jest nie podpisywać dokumentów, w których wyzbywamy się przynależnych nam praw. Jeśli w umowie znajdują się tylko numery artykułów i paragrafów, powinniśmy sami się z nimi zapoznać albo poprosić o pomoc prawnika.

Kupno auta zawsze wiąże się z niemałym stresem. Nigdy nie jesteśmy w 100 proc. pewni, czy nabyty pojazd działa w pełni sprawnie. Z tego względu nie powinniśmy sami ograniczać sobie dostępu do praw, ponieważ może okazać się, że nasze urządzenie jest wadliwe. O ocenę rzetelności umowy kupna-sprzedaży zazwyczaj prosimy adwokata, a o sprawdzenie stanu technicznego – mechanika. Często jeszcze przed podpisaniem dokumentów możemy przyjechać na oglądanie samochodu razem z zaufanym specjalistą. Z pewnością powie nam, czy warto kupić dany model. Inwestując tak dużą sumę pieniędzy, pamiętajmy, by zapewnić sobie ochronę nawet tuż po zakupie.