Podczas wyjazdów do krajów należących do tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do Szwajcarii wystarczy zwykła polska polisa OC, jeśli jednak chcecie się wybrać m.in. do Rosji, na Białoruś, Ukrainę lub do Albanii, potrzebna będzie też tzw. zielona karta, którą otrzymacie u swojego ubezpieczyciela. Warto również sprawdzić zakres terytorialny obowiązywania polisy AC.

Na wszelki wypadek do samochodu należy zabrać tzw. druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym – standardowy, uznawany także za granicą formularz, sporządzony w dwóch językach (polskim i angielskim). Prawdopodobnie otrzymaliście go wraz z polisą, a jeśli nie, w każdej chwili można go pobrać ze strony Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (www.pbuk.pl). Na stronę PBUK warto też wejść, kiedy już dojdzie do kolizji. Znajduje się tam specjalna aplikacja online, która po wpisaniu podstawowych danych (kraj, w którym doszło do wypadku, kraj rejestracji pojazdu sprawcy) podaje informacje dotyczące postępowania w tym konkretnym przypadku, z uwzględnieniem tego, czy trzeba wezwać na miejsce zdarzenia policję i jakie przygotować dokumenty.

Problemy językowe. W żadnym wypadku nie podpisuj dokumentów sporządzonych w języku, którego nie znasz! W razie wątpliwości skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem lub z polskim konsulatem.

1. Jeżeli do szkody doszło z naszej winy i chcemy ją zlikwidować z naszej polisy AC, należy niezwłocznie skontaktować się z ubezpieczycielem i skonsultować z nim dalsze działania (holowanie auta, prowizoryczne naprawy, dokumentacja zdarzenia).

2. Jeśli samochód nie nadaje się do naprawy i trzeba go za granicą zezłomować, należy zadbać o dokumenty potwierdzające ten fakt – bez nich nie uda się w Polsce wyrejestrować auta.

3. W sytuacji kiedy to my jesteśmy poszkodowani i szkoda ma być likwidowana z OC zagranicznego sprawcy, mamy do wyboru dwie opcje – zgłoszenie szkody na miejscu wprost do tamtejszego ubezpieczyciela lub (o ile samochód był zarejestrowany w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii), już po powrocie do kraju, za pośrednictwem działającego w Polsce reprezentanta ds. roszczeń zagranicznego ubezpieczyciela.

4. Jeżeli nie wiecie, która działająca w Polsce firma jest przedstawicielem (reprezentantem ds. roszczeń) zagranicznego ubezpieczyciela, lub nawet nie wiecie, kto wystawił polisę OC zagranicznego sprawcy, to o ustalenie tych danych możecie poprosić za pośrednictwem formularza na stronie www.pbuk.pl.