Czy nie odczuwaliście niepokoju, jadąc np. w korku za cysterną oznakowaną różnymi znakami ostrzegawczymi? Co może być w środku i jak groźna jest ta zawartość dla otoczenia?

Aby podobnych wątpliwości nie miały służby ratownicze oraz nadzorujące ruch drogowy, w Europie obowiązują jednolite zasady oznaczania ładunków niebezpiecznych. Są one uregulowane tzw. międzynarodową umową ADR (z ang.: The European Agreement Concerning the International Car-riage of Dangerous Goods by Road). Zgodnie z zasadami ADR każdy pojazd przewożący niebezpieczny ładunek, poza odpowiednimi dokumentami przewozowymi, musi być oznaczony tablicami określającymi zagrożenie powodowane przez ładunek (liczba w górnym wierszu pomarańczowej tabliczki) oraz rodzaj ładunku (na dole tabliczki).

Wybrane oznaczenia zagrożeń i materiałów

{ "uuid": "86705b61-a570-5f53-a3ff-60f90457e3a0", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/Mjk7MDA_/4100774461f1e692d132120bd271dbb3.jpeg", "contentSources": [ { "uuid": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22", "name": "Auto Świat", "idref": "0306212f-a7ed-557b-a34f-fac64727da22" } ], "available": { "start": "2018-07-19 00:00:00+0200" }, "copyright": { "uuid": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "idref": "43bd25f8-f877-5088-9093-5f23e64541cf", "note": "archiwum / Auto Świat" }, "creators": [ { "idref": "91168ae3-f3d2-4587-aa2e-a3bac5fa2dc2", "uuid": "91168ae3-f3d2-4587-aa2e-a3bac5fa2dc2", "name": "archiwum" } ], "publicationId": { "type": "ocdn", "ocdn": "4100774461f1e692d132120bd271dbb3", "ocdnExt": "jpeg" }, "size": { "height": 812, "width": 1024, "bytes": 123898 }, "asyncAdSlot": null }  Foto: archiwum / Auto Świat

Na górze tablicy znajduje się kod określający rodzaj powodowanego zagrożenia, np:

20: Gaz duszący lub obojętny

22: Gaz skroplony schłodzony

223: Gaz skroplony, schłodzony, palny

23: Gaz palny

26: Gaz trujący

30: Ciecz palna

33: Ciecz łatwo zapalna

336:Ciecz łatwo zapalna oraz trująca

40: Materiał stały zapalny

423: Materiał stały zapalny wydzielający gaz zapalny

46: Materiał stały zapalny i trujący

60: Materiał trujący, szkodliwy

Na dolnym polu tablicy znajduje się kod precyzyjnie określający rodzaj ładunku, np:

1005: Amoniak

1017: Chlor

1073: Tlen

1170: Alkohol etylowy

1203: Benzyna

1830: Kwas siarkowy

1965: Mieszaniny węglowodorów (gazy skroplone)

1977: Azot

1972: Gaz ziemny (metan)