Tylko wówczas rzeczoznawca jest w stanie prawidłowo ocenić czy uszkodzenia danego elementu pojazdu nadają się do naprawy czy też konieczna jest ich wymiana. Decyzji takiej nie można podjąć na podstawie opisu dokonanego przez poszkodowanego i jego subiektywnej oceny, nie posiłkując się oględzinami.Zarówno w przypadku gdy dany element pojazdu będzie przyznany do naprawy czy też do wymiany, podlega on lakierowaniu w całości.W przypadku uszkodzenia drzwiprzednich i tylnych z prawej oraz lewej strony Pana pojazdu tylko te elementy będą zakwalifikowane do lakierowania. Taki zakres uszkodzeń nie kwalifikuje całego samochodu do lakierowania.Obecnie stosowane technologie i materiały lakiernicze przez warsztaty zajmujące się profesjonalnie naprawami blacharsko lakierniczymi uszkodzonych pojazdów umożliwiają dokonanie naprawy lakierniczej poszczególnych elementów samochodu tak, że nie jest widoczna różnica pomiędzy lakierem oryginalnym i dobranym komputerowo na podstawie receptury producenta do lakierowania uszkodzonych powierzchni.Likwidacja szkody Pana samochodu powinna zostać dokonana przez zakład ubezpieczeń na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco ( AC ) które stanowią integralną część zawartej przez Pana umowy ubezpieczenia. Opisany jest tam m.in. zakres ubezpieczenia, zasady ustalania odszkodowania oraz koszty dodatkowe. Wynikaz nich , że TUiR CIGNA STU S.A. nie pokrywa kosztów wynajmu samochodu zastępczego - nawet w tzw. rozszerzonym wariancie ubezpieczenia. Tak więc informacja uzyskana przez Pana w tym zakresie od pracownika zakładu ubezpieczeń jest zgodna z warunkami zawartego dobrowolnego ubezpieczenia AC.Jerzy BiedaInter Partner Assistance Polska S.A.