Klienci nie ponoszą w związku z tym żadnych opłat, a wydłużenie gwarancji obowiązuje na całym świecie. Producent sportowych samochodów odpowiada w ten sposób na kryzys koronawirusa, który od marca znacznie ograniczył działalność biznesową w wielu Porsche Centrach. Dotyczy to również klientów, którzy wykupili już gwarancję Porsche Approved na okres po wygaśnięciu gwarancji fabrycznej. A jeśli gwarancja Porsche Approved rozpocznie się we wspomnianym okresie, również zostanie przedłużona o 3 miesiące.

Nowa data wygaśnięcia gwarancji zostanie wyliczona w oparciu o koniec jej bieżącego okresu. Jeśli na przykład gwarancja na nowy samochód wygasa 20 marca 2020 rok, wydłużenie będzie obowiązywać przez kolejne 3 miesiące, do 20 czerwca 2020 roku. Gwarancja na nowy samochód, która miała wygasnąć 15 maja 2020 roku, zostanie przedłużona do 15 sierpnia 2020 roku.

Gwarancja na nowy samochód jest zawsze ważna przez co najmniej 2 lata i rozpoczyna się w dniu dostarczenia pojazdu do klienta. Gwarancja Porsche Approved na auta używane obejmuje okres co najmniej 12 miesięcy – z opcją przedłużenia.

Roszczenia z tytułu gwarancji można składać u dowolnego Partnera Porsche na całym świecie.