Skumulowana sprzedaż w okresie styczeń-sierpień 2010 roku wciąż jest niższa niż w analogicznym okresie 2009 roku, jednak już wkrótce sytuacja może się zmienić.

W sierpniu 2010 sprzedano 22 625 nowych samochodów, czyli o 7,38 proc. (1 554 sztuki) więcej niż rok wcześniej, a o 7,61 proc. (- 1 863 sztuki) mniej niż w ubiegłym miesiącu. Łącznie od początku roku nabywców znalazło 205 418 aut, czyli o 4,29 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2009 r. Chociaż skumulowana sprzedaż jest wciąż niższa niż rok wcześniej, to obserwowaną pozytywną tendencją jest zmniejszanie się z miesiąca na miesiąc tej różnicy. W tym roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedano o 9 201 aut mniej. Dotychczas warunki w Polsce nie sprzyjały sprzedaży nowych aut. Niepewna sytuacja gospodarcza kraju i słaby kurs złotego w stosunku do euro wpłynął negatywnie na popyt na nowe samochody, szczególnie ze strony osób, kupujących auta na cele prywatne.

Na spadek sprzedaży w sierpniu, podobnie jak w lipcu, miał też wpływ okres wakacyjny, nie sprzyjający podejmowaniu decyzji o zakupie samochodu. Część klientów starała się kupić nowe auto przed urlopem, inni odkładają decyzję na czas po wakacjach. To na rynku motoryzacyjnym zjawisko sezonowe, powtarzające się rokrocznie.

Dziś sytuacja zmieniła się nieco, szczególnie jeśli chodzi o klientów instytucjonalnych. Owszem, sezon wakacyjny w ich przypadku również miał wpływ na wielkość sprzedaży, jednak zainteresowanie autami wśród przedsiębiorców jest duże. W lipcu znaczny udział w sprzedaży miały samochody osobowe z homologacją ciężarową (stanowiły 25,84 proc. wszystkich zarejestrowanych aut osobowych). Można przypuszczać, że w sierpniu udział tego typu również aut będzie wysoki.

Zapowiedź ograniczenia od przyszłego roku korzystnych przepisów o odliczeniu VAT od samochodów osobowych z homologacją ciężarową sprawia, że popyt na tego typu auta najprawdopodobniej zwiększy się pod koniec br. Samochody luksusowe z "kratką" stanowią atrakcyjną ofertę, pozwalającą przy zakupie zaoszczędzić nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Spośród 10 najpopularniejszych na polskim rynku marek aż 7 odnotowało spadek sumarycznej sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku, a 2 z nich -  Fiat i Toyota - miały spadki dwucyfrowe. Renault, Peugeot i Hyundai odnotowały wzrost sprzedaży sumarycznej.

W sierpniu liderem sprzedaży po raz kolejny była Skoda. Uzyskany wynik na poziomie 2 571 sztuk jest aż o 11,78 proc. większy niż rok wcześniej, natomiast skumulowana sprzedaż wyniosła 23 622, o 3,66 proc. mniej niż w 2009r. Ponad połowa sprzedawanych Skód kupowana jest przez klientów instytucjonalnych.

Na drugim miejscu rankingu najczęściej kupowanych aut uplasował się Fiat. Skumulowany wynik - 17 076 sztuk - jest jednak aż o 22,94 proc. (5 082 sztuki) mniejszy niż w 2009 r. Na trzecim miejscu znajduje się Volkswagen, którego skumulowany wynik na koniec sierpnia wyniósł 16 600 sztuk, o 6,67 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Co ciekawe, w statystykach rejestracyjnych VW zajmuje 6. pozycję. Różnica ta wynika głównie z dużego zainteresowania samochodami tej marki klientów zza granicy. Kolejne miejsca zajmują Ford, Toyota, Opel, Renault, Kia, Peugeot i Hyundai. Najdynamiczniejszy wzrost sprzedaży po ośmiu miesiącach spośród tej "dziesiątki" wykazał Peugeot - o 10,52 proc. rok do roku. Największą miesięczną sprzedaż w sierpniu osiągnęły kolejno Fiat, Toyota, Ford i Volkswagen.

Z marek luksusowych w sierpniu w stosunku do lipca wyniki poprawiły: Jaguar (+77,78 proc.), Lexus (+8,33 proc.) oraz Aston Martin (1 sprzedane auto w stosunku do 0 w lipcu). Sprzedaż od początku roku większości producentów aut z segmentu premium jest nadal wyższa niż rok temu, głównie dzięki dobrej sprzedaży "kratek". "Kratka" i diesel w segmencie luksusowych SUV-ów to ciągle gwarancja dobrej sprzedaży.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, okres wakacyjny tradycyjnie oznacza spadek liczby klientów, odwiedzających salony dealerów. W większej liczbie klienci powrócą do nich dopiero jesienią.

W sytuacji gdy spada sprzedaż dla klientów indywidualnych, rośnie udział w rynku klientów instytucjonalnych. Wzrost zakupów do firm, związany zwłaszcza z wymianą flot, obserwowany jest przez firmy leasingowe i CFM. Ogółem firmy zarejestrowały w lipcu 48,44 proc. wszystkich zarejestrowanych w tym miesiącu samochodów. Można przypuszczać, że trend ten utrzyma się w sierpniu a także drugiej połowie roku.

W tym samym okresie, czyli w ostatnich miesiącach obowiązywania korzystnych dla firm przepisów, dotyczących aut osobowych z homologacją ciężarową, można też spodziewać się wzmożonych zakupów tego typu aut.

Wpływ na jesienny popyt na samochody mogą mieć również spodziewane promocje aut z silnikami, spełniającymi normę emisji spalin Euro 4. Od przyszłego roku nie będzie można już ich sprzedawać, gdyż w życie wchodzi nowa, ostrzejsza norma Euro 5. Sprzedawcom zależeć będzie na pozbyciu się ich jeszcze w tym roku. Pojawiające się w mediach spekulacje, iż samochody z normą Euro 5 mogą podrożeć nawet o 10 proc., zapewne dodatkowo wzmocnią sprzedaż aut pod koniec 2010 roku. Z drugiej strony wielu sprzedawców już obecnie oferuje pojazdy z jednostkami napędowymi, które spełniają normę Euro 5, więc jedyne co może przyczynić się do zmiany cen to ewentualna podwyżka VAT o 1 proc., jednak i ona nie jest pewna, gdyż cena auta to wiele składowych, wśród których należy wymienić podatki, ale także kursy walut oraz bieżąca koniunktura na rynku.

Zakładając utrzymanie się notowanego od kilku miesięcy spadku różnicy sprzedaży w 2010 roku wobec sprzedaży w 2009 roku, można spodziewać się, że rezultat po 12 miesiącach może być wyższy niż zanotowany w roku ubiegłym.