Załogi wystąpiły w strojach z epoki, z której pochodzi pojazd.