Nowe wytyczne dotyczące oświetlenia oraz organizacji ruchu na przejściach dla pieszych mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego. Przygotowane przez KR BRD zasady będą rekomendowane wszystkim, którzy odpowiadają za budowę, remonty oraz utrzymanie dróg.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisując wspomniany dokument, stwierdził, że paradoksalnie przejścia dla pieszych to jedne z najmniej bezpiecznych miejsca na drodze i problem ten jest stale analizowany, m.in. przez członków KR BRD. Zdaniem ministra każde działanie mogące zmniejszyć ten problem jest bezcenne, a projekt organizacji i oświetlenia właśnie zatwierdzony przez ministra ma poprawić bezpieczeństwo szczególnie w miesiącach jesienno-zimowych, gdy wcześnie zapada zmierzch, a widoczność jest ograniczona.

Przejscie dla pieszych
Przejscie dla pieszych

Nowy schemat oświetlenia przejść ma zwiększyć bezpieczeństwo. Opracowaniem go zajęła się nie tylko KR BRD, ale w procesie tym uczestniczyli też naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz z Politechniki Gdańskiej. Obecnie stosowanych jest wiele różnych schematów oświetlenia przejść dla pieszych, ale wiele z nich zostało ocenionych jako błędne i nieskuteczne. Nowe, spójne zasady mają to zmienić.

Jak wynika z danych ministerstwa, połowa ofiar wypadków z udziałem pieszych w 2017 r. przypadła na miejsca udostępnione dla ruchu pieszego. Na przejścia w sumie odnotowano aż 4091 wypadków, w których śmierć poniosło 259 osób, a 4029 zostało rannych.