W skład konsorcjum BioLNG EuroNet wchodzą firmy Shell, DISA, Scania, IVECO, CNH Industrial Capital Europe. Planowane detaliczne stacje LNG mają stworzyć ogólnoeuropejską sieć, która będzie rozmieszczona na terenie sześciu krajów Europejskich. Wiadomo już, że stacje powstaną w Belgii (5), Francji (7), Niemczech (10), Holandii (2), Hiszpanii (7) oraz w Polsce (8). Obiekty mają być rozmieszczone w odległości 400 km między sobą wzdłuż głównych korytarzy sieci drogowej od Hiszpanii po Polskę.

- LNG to coraz bardziej przystępne cenowo paliwo do samochodów ciężarowych o dużej ładowności, które dzięki ewolucji transportu drogowego będzie stanowić ważne źródło energii - mówi István Kapitány, wiceprezes Shell ds. detalu.

Budowa sieci jest jednym z elementów programu ograniczania emisji CO2 w Europie. Biogaz zmniejsza emisję szkodliwych substancji aż o 90 procent. Holenderki zakład do produkcji paliwa (ok. 3000 ton rocznie) będzie wykorzystywać biogaz pozyskiwany z odpadów organicznych. Cała inwestycja ma być dofinansowana ze środków pomocowych Unii Europejskiej.