Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że uzależnienie stawek akcyzy od wieku pojazdu jest niezgodne z przepisami unijnymi. Do tematu wrócimy.