• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce obowiązkowe także dla pojazdów zarejestrowanych za granicą
  • W przypadku aut zarejestrowanych poza UE, w tym także na Ukrainie, obowiązkowe jest posiadanie Zielonej Karty albo tzw. ubezpieczenia granicznego, które można nabyć m.in. na przejściach granicznych
  • Obywatele Ukrainy mogą liczyć na darmowe ubezpieczenie graniczne wydawane na 30 dni od PZU, Ergo Hestii i Warty
  • Atak Rosji na Ukrainę — tu znajdziesz najnowsze informacje

O darmowym ubezpieczeniu granicznym dla obywateli Ukrainy poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń oraz trzej ubezpieczyciele osobno: PZU, Ergo Hestia i Warta. Ubezpieczenie to jest niezbędne użytkownikom pojazdów mechanicznych (m.in. samochodów, motocykli) wjeżdżających do Polski – jeśli pojazd zarejestrowany jest poza UE i nie ma Zielonej Karty.

Obywatele Ukrainy mogą ubezpieczenie graniczne otrzymać za darmo i agentów Ergo Hestii, PZU i Warty na granicy albo za pośrednictwem infolinii. Z punktu widzenia cudzoziemca zdecydowanie najprostszą formą załatwienia sprawy jest kontakt z agentem ubezpieczeniowym na granicy.